ธรรมทาน แผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย

การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง การพิมพ์หนังสือธรรมะแจก
ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ บารมีมาก อานิสงส์สูงยิ่ง เพราะเป็นการให้ปัญญา
ให้แสงสว่าง ให้ความพ้นทุกข์ ให้ความสงบ ความสุขอันแท้จริงแก่คนและสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ได้สุขกายใจกันถ้วนทั่ว ด้วยพลังบุญแห่งภาวนา สมาธิ อโหสิกรรม
และการแผ่เมตตาอันสุดประมาณ เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างสรรเสริญยินดี
ร่วมอนุโมทนาในบุญแห่งการสวดมนต์ ภาวนา สมาธินั้น

• บุญเกิดขึ้นทุกครั้ง ที่ผู้รับเกิดปิติ เกิดความสงบแห่งกาย ใจ จิต เกิดมหาสติ เกิดมหาปัญญา

• บุญเกิดขึ้นทุกครั้ง เมื่อผู้รับมีความสุข สงบ และแบ่งความสุขกาย สงบใจแห่งบุญนั้น ต่อๆไป

สวดมนต์ ภาวนา วิปัสสนา สมาธิ คือบุญใหญ่ อานิสงส์สูง ง่ายงามสำหรับทุกคน
การสร้างธรรมทาน แจกบทสวดมนต์ที่ถูกต้อง คุณภาพดี สีสวยงามประณีต
คือมหาธรรมทาน เป็นการส่งบุญ ส่งความสว่าง ความสงบ
มหาสติ มหาปัญญาไปสู่คนทั้งหลาย

เปรียบดั่งเราปลูกต้นบุญ อำนาจแห่งบุญก็เติบโตแผ่ขยาย แตกหน่องอกงาม
ออกดอก ออกผล แพร่ขยายร่มใบแห่งต้นบุญออกไปตลอดกาล
การสร้างหนังสือสวดมนต์แจกเป็นทาน
จึงชื่อว่าเป็นการปลูกต้นบุญชีวิต ต้นบุญแห่งธรรม
ดั่งพุทธพจน์กล่าวว่า..ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย

ธรรมทาน

“แผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย”
หนังสือสร้างบุญ สร้างสุข สร้างปัญญาญาณ
ให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย
บุญประณีต อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้ให้

● สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
● สพฺพํ รสํ ธมฺมรโส ชินาติ
● สพฺพํ รตึ ธมฺมรตี ชินาติ
● ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ.

● ธรรมทานย่อมชนะทานทั้งปวง
● รสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง
● ความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวง
● ความสิ้นไปแห่งตัณหาย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง.

บทสวดมนต์ พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ ๑๙ บท

พร้อมด้วยคาถาบูชาดวงชะตา บทขออโหสิกรรม บทแผ่เมตตาอุทิศบุญครบสูตร

กรอบเดินลายทองเทวบุตร เทวดา พญานาคราช พระพุทธเจ้ารักษา เป็นมหามงคล
รูปเล่มขนาดกระทัดรัด พกพาสะดวก ยกลายเดินทองบนพื้นสีสวย กระดาษอาร์ตเคลือบด้านกันน้ำ
กันแสงสะท้อน ถนอมสายตา พลิกหน้าสวดมนต์เรียงตามเลขหน้าสะดวกมาก
ลำดับบทสวดมนต์ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์สำหรับการสวดมนต์ประจำวัน

๑๐ สีสวยเดินลายทองเทวบุตร เทวดา

๑. สีแดง เดินลายทอง ( วันอาทิตย์ )
๒. สีดำ เดินลายทอง ( วันจันทร์ )
๓. สีชมพู เดินลายทอง ( วันอังคาร )
๔. สีเขียวมรกต เดินลายทอง ( วันพุธ )
๕. สีส้ม เดินลายทอง ( วันพฤหัสบดี )
๖. สีฟ้า เดินลายทอง ( วันศุกร์ )
๗. สีม่วง เดินลายทอง ( วันเสาร์ )
๘. สีน้ำตาล เดินลายทอง
๙. สีน้ำเงิน เดินลายทอง
๑๐. สีเงิน เดินลายทอง

ขนาด ۰แผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย۰
ขนาดเล่ม 6 x 3 นิ้ว

ขนาดเมื่อกางออก 6 x 18 นิ้ว
8 พับ 16 หน้า

๑๙ บทสวดมนต์ พระคาถาศักดิ์สิทธิ์

๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
๒. บทกราบพระรัตนตรัย
๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๔. บทขอขมาพระรัตนตรัย
๕. บทไตรสรณคมน์
๖. คำสมาทานศีล5
๗. บทถวายพรพระรัตนตรัย (อิติปิโสฯ)
๘. พุทธชัยมงคลคาถา
๙. มหาการุณิโก
๑๐. สรรพมงคลคาถา
๑๑. คาถาชินบัญชร
๑๒. อิติปิโสฯ
๑๓. คาถาบูชาดวงชะตา
๑๔. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
๑๕. บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
๑๖. บทแผ่บุญกุศล
๑๗. คาถาล้างกรรม (หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค)
๑๘. บทขออโหสิกรรม-ถอนสาบาน
๑๙. บทกรวดน้ำแผ่เมตตา ( หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

ออกแบบแผ่นพับให้พลิกเปิดสวดมนต์ตามลำดับเลขหน้าได้สะดวก เรียงลำดับบทสวดมนต์ถูกต้อง

►ไ ม่ มี พิ ม พ์ ชื่ อ เ จ้ า ภ า พ ◄
บทสวดมนต์ดีงามเต็ม 16 หน้า 8 พับ
ครูบาอาจารย์ท่านว่า..เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ให้ และ ผู้รับเหลือคณา

เลือกสีได้ 2 แบบ

>> แบบ A คละสี >> 100 เล่ม คละ 10 สีๆละ 10 เล่ม

>> แบบ B สีเดียว >> 100 เล่ม 1 สี

ราคาแผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย

ราคาเล่มละ ๑๓ บาท
๑ กองบุญ มี ๑๐๐ เล่ม
กองบุญละ ๑,๓๐๐ บาท
บวกค่าจัดส่งตามน้ำหนัก

☼ ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ สั่งกี่เล่มก็ได้ มากหรือน้อยก็ราคาเดียวกันค่ะ 【เล่มละ ๑๓ บาท 】
☼ ต้องการขอรับฟรี กรุณาทักมาที่ Line : @nammon ค่ะ แจ้งวันเกิดด้วยนะคะ น้ำมนต์จะส่งให้ตรงตามสีวันเกิดค่ะ

ธรรมทานบทสวดมนต์สีสวยบุญใหญ่ อานิสงสฺ์สูง
แจกแผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย
สร้างบุญด้วยการให้ปัญญา ให้ความสงบ ความสุข ความสว่าง
แก่คนทั้งหลายให้ได้สุขใจทั่วหน้า สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดีๆแต่ต้นปี
เพื่อชีวิตดีตลอดปีและตลอดไป ดังพุทธพจน์กล่าวว่า..
ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย
ให้ความเป็นคน ให้สติปัญญา
ให้ความพ้นทุกข์ ให้ทางสว่างแห่งธรรม

การสวดมนต์ไหว้พระนั้น ถึงแม้ว่าเราจะออกเสียงหรือไม่ออกเสียงก็ตาม พวกเทพเจ้าเหล่าเทวดาเขามีหูทิพย์ตาทิพย์ เขาก็จะได้ยินเสียงที่เราสวดมนต์ไหว้พระด้วยพระสูตรต่างๆ เมื่อเขาได้ยิน เขาก็จะเกิดความปีติยินดีในการสวดมนต์ไหว้พระกับเรา เขาก็จะพากันมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราด้วย ถ้าจิตเราสงบลงไปบ้างสักเล็กน้อย เราก็จะได้ยินเสียงที่เขามาอนุโมทนากับเรา เสียงที่เขาเปล่งสาธุการนั้นมันดัง ปานฟ้าสิถล่มทลายลงมาทับดิน คลื่นเสียง เป็นแรงสั่นสะเทือนสามารถเดินทางได้ไกล เสียงสวดมนต์เป็นคลื่นเสียงแห่งบุญ แห่งความดี ยิ่งทำด้วยจิตสงบยิ่งกว้างไกลขึ้น ฉะนั้นสวดมนต์กันบ้างเลือกบทสวดที่ชอบ จะเป็นบาลี สันสกฤต ธิเบต ก็แล้วแต่ล้วนแต่มีอานุภาพทั้งนั้น

– หลวงปู่ชอบ ฐานสโม –

บทสวดมนต์สีสวย 5 กองบุญ รับกล่องญาณเสียงธรรมศักดิ์สิทธิ์

ร่วมบุญ 5 กองบุญ (500 เล่ม)
รับมอบกล่องญานลำโพงเสียงธรรมศักดิ์สิทธิ์ 1 เครื่อง »» ลำโพง Blue Tooth
คุณภาพสูง ขนาดเล็กๆน่ารักมาก ขนาด 4.5 x 9 x 6 CM.
มี 6 สีสวย ใช้งานง่าย พกพาสะดวกเปิดฟังได้ทุกที่ บรรจุเสียงสวดมนต์
และ บทบรรยายธรรม เต็ม 16 GB

กล่องญานเสียงธรรมศักดิ์สิทธิ์นี้เปิดที่ไหนที่นั้นศักดิ์สิทธิ์ ปลุกเสกธาตุทั้งห้าในกาย บ้านเรือนร้านค้า ดิน น้ำ ลม ไฟ อากาศ ให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยพลังพุทธมนต์ เทพเทวา สรรพสิ่ง สรรพสัตว์ทั้งหลาย จิตญานทั้งหลาย ล้วนยินดีในธรรม บังเกิดภูมิธรรม ปัญญาญาน ความรู้ ความสงบสุขจากมนตราอันศักดิ์สิทธิ์และเสียงธรรมอันทรงคุณค่าหาฟังได้ยากนับพันบท เหมาะสำหรับทุกท่าน ทุกคน ทุกเพศทุกวัย ทุกสถานที่


✅ กล่องญาณสำหรับแจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น‼ ไม่มีจำหน่าย ❌
✅ ดูสารบัญธรรมได้ที่ไลน์นี้ LINE:@nammon
✅ หรือกดที่นี่► https://line.me/R/ti/p/%40nammon
ธรรมทานแผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย 

❌❌ กล่องญานลำโพงเสียงธรรมศักดิ์สิทธิ์ ❌❌
คลื่นมนตราเสียงสวดมนต์เป็นคลื่นเสียงแห่งบุญ แห่งความดี คือแสงสว่าง คือคลื่นแห่งการเยียวยา คลื่นเสียงมนตราทำให้เกิดคลื่นเสียงที่มีความสม่ำเสมอ เข้าไปกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยา เมื่อหูของเราได้ยินเสียง บทสวด ก็จะส่งสัญญาณต่อไปยังศูนย์การได้ยินที่อยู่บริเวณสมองกลีบขมับ ก่อนส่งไปบริเวณก้านสมอง ซึ่งเมื่อได้รับคลื่นเสียงช้าๆ สม่ำเสมอประมาณ 15 นาที ก็จะหลั่งสารสื่อประสาทที่มีประโยชน์มากมาย

“สมองของ เราเมื่อได้รับการกระตุ้นด้วยคลื่นเสียงช้า ๆ สม่ำเสมอประมาณ 15 นาทีขึ้นไป จะทำให้เซลล์ประสาทของระบบประสาทสมองสังเคราะห์สารสื่อประสาทหลายๆชนิด บริเวณก้านสมองจะหลั่งสารสื่อประสาทชื่อ ซีโรโทนิน (serotonin) เพิ่มขึ้นซึ่งมีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับ ช่วยการเรียนรู้ ลดความเครียด ลดอาการซึมเศร้า ลดระดับน้ำตาลในเลือด และเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆ เช่น เมลาโทนิน ซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะ เพราะจะช่วยยึดอายุการทำงานของเซลล์ประสาท เซลล์ร่างกาย ให้ชีวิตยืนยาวขึ้น และยังมีคุณสมบัติช่วยให้นอนหลับ เพิ่มภูมิต้านทาน ทำให้เซลล์สดชื่นขึ้น

รวมถึง โดปามีน มีฤทธิ์ลดความก้าวร้าวและอาการพาร์กินสัน นอกจากนี้ปริมาณของซีโรโทนินมีความสัมพันธ์ต่อการกระตุ้นการหลั่งสารสื่อ ประสาทอื่น ๆ เช่น อะเซทิลโคลีน ช่วยในกระบวนการเรียนรู้และความจำ ช่วยขยายเส้นเลือด ทำให้ความดันลดลง และยังช่วยลดปริมาณ อาร์กินิน วาโซเปรสซิน ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมความก้าวร้าว ความสมดุลของน้ำ และซีโรโทนินยังเข้าไปลดปริมาณของสารเคมีชนิดหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นของการ ทำงานของต่อมหมวกไตให้ลดลง ส่งผลให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานน้อยลง ร่างกายจึงรู้สึกผ่อนคลาย ปลอดโปร่ง และไม่เครียด ภูมิต้านทานเพิ่มขึ้น”

วัตถุมงคลล้ำค่าที่ระลึก

1 กองบุญ 100 เล่ม
ได้รับ พระสีวลีมหาลาภ 1 องค์

6 กองบุญ 600 เล่ม
ได้รับ พระพุทธเจ้าน้อยปางประสูติ

องค์เงินแท้บริสุทธิ์ 1 องค์

3 กองบุญ 300 เล่ม
ได้รับ พระพุทธเจ้าน้อยปางประสูติ

องค์ทองโบราณ 1 องค์

15 กองบุญ 1,500 เล่ม
ได้รับ พระพุทธเจ้าน้อยปางประสูติ

องค์ทองคำแท้ (96.5%) 1 องค์

ช่องทางการแจกธรรมทาน

 • ถวายธรรมทานนี้แด่พระพุทธองค์ประธาน ในวิหาร โดยขอโหสิกรรม แผ่เมตตา อุทิศบุญตั้งแต่หน้า ๑๒ ถึง หน้า ๑๕
  แล้วนำไปวางถวายไว้ในจุดที่วัดจัดไว้ให้วางธรรมทาน หรือ วางถวายไว้บนตู้บริจาค { การถวายธรรมทานแบบนี้ ถือว่าถูกสถานที่
  ถูกบุคคลอย่างยิ่ง }แล้วอย่าลืมแผ่เมตตา อุทิศบุญ กรวดน้ำให้กับทุกสรรพสิ่ง ทุกสรรพสัตว์ เนื้อความหน้า ๑๔ ถึง ๑๖
  บอกไว้ครอบคลุมละเอียดค่ะ สำคัญคือ..ใจต้องคิดเมตตาส่งไปด้วยนะคะ

หมั่นตั้งจิตอธิษฐานสร้างบุญ 9 วัดดูค่ะ ไปทำบุญทำทานและพักผ่อนไปกับครอบครัวด้วย
การหมั่นสร้างธรรมทานร่วมกับคนใกล้ชิด ไม่ว่าจะครอบครัว บริวาร เพื่อน
จะทำให้ชีวิตราบรื่นขึ้นปัญหาต่างน้อยลง เพราะเขาเหล่านั้นคือ พลังงานที่ใกล้ชิดเรา มีผลกับชีวิตเรามากที่สุด

 • จัดเป็นชุดสังฆทาน ถวายแด่พระภิกษุ
 • แจกเป็นของชำร่วยแห่งบุญ ในงานมงคล และงานอวมงคล มีอานิสงส์สูงยิ่ง เลือกสีอ่อนหวานเย็นตาสำหรับงานมงคล
  สีขรึมสุภาพสำหรับงานอวมงคล
 • นำไปถวายโรงพยาบาลสงฆ์ พุทศาสนิกชนที่มาทำบุญชอบหยิบกลับไปสวดมนต์มากๆ
 • บ้านคนชรา เด็กกำพร้า คนพิการ คนด้อยโอกาส และเรือนจำ ที่เหล่านี้หลายท่านลืมนึกถึง แจกเขาแล้ว
  วางไว้แจกคนที่มาแวะมาเยี่ยมมาทำบุญด้วยก็จะดีมากค่ะ

บทขออโหสิกรรม-ถอนสาบาน

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง
สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง
ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมใดๆ
ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแก่ผู้ใด โดยตั้งใจ
และไม่ตั้งใจในทุกภพชาติ ทุกกัปป์กัลป์
ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโปรดให้
อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวร
จองกรรมต่อกันอีกเลย และทุกกรรมใดๆ
ที่ใครทำแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
ขออโหสิกรรมให้แก่ทุกท่านทั้งสิ้น
ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน
โปรดดลใจเขาเหล่านั้นให้มีเมตตาจิต
คิดเป็นมิตรต่อข้าพเจ้า หยุดอาฆาตจองเวร
หมดสิ้นเวรกรรมต่อกันตลอดไปนับแต่บัดนี้

ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา สาบาน
คำอธิษฐานบนบาน ที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น
ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง
ขอถอดถอนความอาฆาต-พยาบาท
คำสาปแช่งในทุกภพชาติ ขอให้ข้าพเจ้า
หลุดพ้นจากคำสาปแช่งทั้งสิ้นทั้งปวง

ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนในผลบุญนี้
จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกัน จงเป็นสุขทุกเมื่อเถิด

สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดีๆแต่ต้นปี
เพื่อชีวิตดีตลอดปีและตลอดไป .
ธรรมทานบทสวดมนต์สีสวย
บุญใหญ่ อานิสงสฺ์สูง
แจกแผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย
สร้างบุญด้วยการให้ปัญญา 
ให้ความสงบ ความสุข 
ความสว่างแก่คนทั้งหลาย
ให้ได้สุขใจทั่วหน้า .。
สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดีๆแต่ต้นปี
เพื่อชีวิตดีตลอดปีและตลอดไป .。
ดังพุทธพจน์กล่าวว่า..
ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน 
ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย
ให้ความเป็นคน ให้สติปัญญา
ให้ความพ้นทุกข์ 
ให้ทางสว่างแห่งธรรม
.。
การสวดมนต์ไหว้พระนั้น ถึงแม้ว่าเราจะออกเสียงหรือไม่ออกเสียงก็ตาม พวกเทพเจ้าเหล่าเทวดาเขามีหูทิพย์ตาทิพย์ เขาก็จะได้ยินเสียงที่เราสวดมนต์ไหว้พระด้วยพระสูตรต่างๆ เมื่อเขาได้ยิน เขาก็จะเกิดความปีติยินดีในการสวดมนต์ไหว้พระกับเรา เขาก็จะพากันมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราด้วย ถ้าจิตเราสงบลงไปบ้างสักเล็กน้อย เราก็จะได้ยินเสียงที่เขามาอนุโมทนากับเรา เสียงที่เขาเปล่งสาธุการนั้นมันดัง ปานฟ้าสิถล่มทลายลงมาทับดิน คลื่นเสียง เป็นแรงสั่นสะเทือนสามารถเดินทางได้ไกล เสียงสวดมนต์เป็นคลื่นเสียงแห่งบุญ แห่งความดี ยิ่งทำด้วยจิตสงบยิ่งกว้างไกลขึ้น ฉะนั้นสวดมนต์กันบ้างเลือกบทสวดที่ชอบ จะเป็นบาลี สันสกฤต ธิเบต ก็แล้วแต่ล้วนแต่มีอานุภาพทั้งนั้น - หลวงปู่ชอบ ฐานสโม -
▫▫▫
┈┈┈┈ ธรรมทาน ┈┈┈┈
#แผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย
หนังสือสร้างบุญ สร้างสุข สร้างปัญญาญาณ ให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย บุญประณีต อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้ให้

#บทสวดมนต์สีสวย
⏭⏭ ‭http://chantingbook.com/‬
❌ Line : @nammon 【มี@ข้างหน้า】
#ธรรมทาน #สวดมนต์สีสวย #หนังสือสวดมนต์ #สวดมนต์
สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดีๆแต่ต้นปี เพื่อชีวิตดีตลอดปีและตลอดไป . ธรรมทานบทสวดมนต์สีสวย บุญใหญ่ อานิสงสฺ์สูง แจกแผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย สร้างบุญด้วยการให้ปัญญา ให้ความสงบ ความสุข ความสว่างแก่คนทั้งหลาย ให้ได้สุขใจทั่วหน้า .。 สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดีๆแต่ต้นปี เพื่อชีวิตดีตลอดปีและตลอดไป .。 ดังพุทธพจน์กล่าวว่า.. ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย ให้ความเป็นคน ให้สติปัญญา ให้ความพ้นทุกข์ ให้ทางสว่างแห่งธรรม .。 การสวดมนต์ไหว้พระนั้น ถึงแม้ว่าเราจะออกเสียงหรือไม่ออกเสียงก็ตาม พวกเทพเจ้าเหล่าเทวดาเขามีหูทิพย์ตาทิพย์ เขาก็จะได้ยินเสียงที่เราสวดมนต์ไหว้พระด้วยพระสูตรต่างๆ เมื่อเขาได้ยิน เขาก็จะเกิดความปีติยินดีในการสวดมนต์ไหว้พระกับเรา เขาก็จะพากันมาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราด้วย ถ้าจิตเราสงบลงไปบ้างสักเล็กน้อย เราก็จะได้ยินเสียงที่เขามาอนุโมทนากับเรา เสียงที่เขาเปล่งสาธุการนั้นมันดัง ปานฟ้าสิถล่มทลายลงมาทับดิน คลื่นเสียง เป็นแรงสั่นสะเทือนสามารถเดินทางได้ไกล เสียงสวดมนต์เป็นคลื่นเสียงแห่งบุญ แห่งความดี ยิ่งทำด้วยจิตสงบยิ่งกว้างไกลขึ้น ฉะนั้นสวดมนต์กันบ้างเลือกบทสวดที่ชอบ จะเป็นบาลี สันสกฤต ธิเบต ก็แล้วแต่ล้วนแต่มีอานุภาพทั้งนั้น - หลวงปู่ชอบ ฐานสโม - ▫▫▫ ┈┈┈┈ ธรรมทาน ┈┈┈┈ #แผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย หนังสือสร้างบุญ สร้างสุข สร้างปัญญาญาณ ให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย บุญประณีต อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้ให้ #บทสวดมนต์สีสวย ⏭⏭ ‭http://chantingbook.com/‬ ❌ Line : @nammon 【มี@ข้างหน้า】 #ธรรมทาน #สวดมนต์สีสวย #หนังสือสวดมนต์ #สวดมนต์
ศีลนำให้รวย
ศีล หมายถึง การรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย สะอาดปราศจากโทษ เป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้ เพื่อป้องกันความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นครอบงำจิตใจ เป็นพื้นฐานรองรับคุณความดีที่ยิ่งใหญ่ เป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิ เป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่พุทธศาสนิกชนควรประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างสรรค์ความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม ¸.
ศีลสำหรับประชาชนทั่วไป มี 5 ประการ คือ ▩ 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิต ▩ 2. เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ด้วยการลักขโมย ▩ 3. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ▩ 4. เว้นจากการกล่าวคำเท็จ ▩ 5. เว้นจากการดื่มน้ำเมา คือสุราและเมรัย
¸.
การที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์สะอาดได้ ต้องมีเบญจธรรมประจำใจควบคู่กันไป

เบญจธรรม หมายถึง ธรรมที่รักษาผู้ประพฤติไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่ว มี 5 ประการ คือ ▩ 1. เมตตากรุณา ▩ 2. สัมมาอาชีวะ ▩ 3. ความสำรวมในกาม ▩ 4. ความซื่อสัตย์ ▩ 5. ความมีสติรอบคอบ ¸.
ผลแห่งการรักษาศีล ที่เห็นได้ชัดคือไม่ต้องพบกับความทุกข์เดือดร้อนในภายหน้า ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีชื่อเสียงในสังคมคนดี เป็นคนองอาจไม่เก้อเขินเมื่อเข้าไปในหมู่ของคนดี มีสติ ปัญญาที่บริบูรณ์ จะศึกษาเล่าเรียนสิ่งใดเข้าใจง่ายแตกฉาน เป็นเหตุให้บรรลุธรรมชั้นสูงได้
¸.
ความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลและเบญจธรรม จะเริ่มต้นจากน้อยไปหามาก ผู้ที่สามารถดำเนินชีวิตให้มีปกติ ไม่ล่วงละเมิดศีล พร้อมมีเบญจธรรมสนับสนุน จะประสบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้า ¸.
ศีลเป็นเบื้องต้นของความดี เป็นฐานรองรับความดีทุกอย่าง เหมือนพื้นแผ่นดินเป็นฐานรองรับสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่เหนือแผ่นดินไว้ ¸.
คือศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐสุด ประดับใจให้มนุษย์ทุกเพศวัยงดงามทุกกาลเวลา

ศีลจะส่งผลให้มีอาชีพมั่นคงก้าวหน้า โภคทรัพย์จะหลั่งไหลมาหาผู้มีศีล จะเป็นคนมีทรัพย์ไม่อับจน โดยเฉพาะทรัพย์ภายในคือจิตใจงดงาม ¸.
ศีลเป็นเกราะป้องกันภัยอันตราย ทำให้รอดพ้นจากศัตรู ช่วยลดปัญหาต่างๆ ของสังคมและประเทศชาติ ที่จะทำร้ายเบียดเบียนกันทางกายและวาจา ทำให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างสันติสุขตลอดไป ดังคำกลอนที่ท่านผู้รู้ได้แต่งไว้ว่า
ศีลนำให้รวย ศีล หมายถึง การรักษากาย วาจา ให้เรียบร้อย สะอาดปราศจากโทษ เป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้ากำหนดไว้ เพื่อป้องกันความชั่วไม่ให้เกิดขึ้นครอบงำจิตใจ เป็นพื้นฐานรองรับคุณความดีที่ยิ่งใหญ่ เป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิ เป็นคุณธรรมเบื้องต้นที่พุทธศาสนิกชนควรประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างสรรค์ความสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม ¸. ศีลสำหรับประชาชนทั่วไป มี 5 ประการ คือ ▩ 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิต ▩ 2. เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ด้วยการลักขโมย ▩ 3. เว้นจากการประพฤติผิดในกาม ▩ 4. เว้นจากการกล่าวคำเท็จ ▩ 5. เว้นจากการดื่มน้ำเมา คือสุราและเมรัย ¸. การที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์สะอาดได้ ต้องมีเบญจธรรมประจำใจควบคู่กันไป เบญจธรรม หมายถึง ธรรมที่รักษาผู้ประพฤติไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่ว มี 5 ประการ คือ ▩ 1. เมตตากรุณา ▩ 2. สัมมาอาชีวะ ▩ 3. ความสำรวมในกาม ▩ 4. ความซื่อสัตย์ ▩ 5. ความมีสติรอบคอบ ¸. ผลแห่งการรักษาศีล ที่เห็นได้ชัดคือไม่ต้องพบกับความทุกข์เดือดร้อนในภายหน้า ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีชื่อเสียงในสังคมคนดี เป็นคนองอาจไม่เก้อเขินเมื่อเข้าไปในหมู่ของคนดี มีสติ ปัญญาที่บริบูรณ์ จะศึกษาเล่าเรียนสิ่งใดเข้าใจง่ายแตกฉาน เป็นเหตุให้บรรลุธรรมชั้นสูงได้ ¸. ความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลและเบญจธรรม จะเริ่มต้นจากน้อยไปหามาก ผู้ที่สามารถดำเนินชีวิตให้มีปกติ ไม่ล่วงละเมิดศีล พร้อมมีเบญจธรรมสนับสนุน จะประสบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้า ¸. ศีลเป็นเบื้องต้นของความดี เป็นฐานรองรับความดีทุกอย่าง เหมือนพื้นแผ่นดินเป็นฐานรองรับสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่เหนือแผ่นดินไว้ ¸. คือศีลเป็นอาภรณ์อันประเสริฐสุด ประดับใจให้มนุษย์ทุกเพศวัยงดงามทุกกาลเวลา ศีลจะส่งผลให้มีอาชีพมั่นคงก้าวหน้า โภคทรัพย์จะหลั่งไหลมาหาผู้มีศีล จะเป็นคนมีทรัพย์ไม่อับจน โดยเฉพาะทรัพย์ภายในคือจิตใจงดงาม ¸. ศีลเป็นเกราะป้องกันภัยอันตราย ทำให้รอดพ้นจากศัตรู ช่วยลดปัญหาต่างๆ ของสังคมและประเทศชาติ ที่จะทำร้ายเบียดเบียนกันทางกายและวาจา ทำให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างสันติสุขตลอดไป ดังคำกลอนที่ท่านผู้รู้ได้แต่งไว้ว่า "ศีลส่งทำให้สูง ศีลปรุงทำให้สวย ศีลนำให้รวย ศีลช่วยทำให้รอด" #ธรรมทานบทสวดมนต์สีสวย ⏭⏭http://‭chantingbook.com/‬ •☆ติดต่อ☆• ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Line : @nammon 【มี@ข้างหน้า】 ⏭⏭http://‭chantingbook.com/‬ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ #ธรรมทาน#ธรรมทาน #บทสวดมนต์สีสวย #หนังสือสวดมนต์ #สวดมนต์ข้ามปี
#อานิสงส์ของการสวดมนต์
───────────────
►#จิตที่สงบราบเรียบละเอียดอ่อนจากการสวดมนต์ จะทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่เปี่ยมล้นด้วยพลังแห่งความดีงาม ย่อมส่งผลดีต่อร่างกายได้ จิตที่สงบสุขย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากความอ่อนแอ ในขณะเดียวกันร่างกายที่มีโรคภัยไข้เจ็บ ย่อมจะทำให้จิตใจอ่อนแอตามไปด้วย
`·
►#ผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำ มักจะมีสุขภาพที่ดีภายใต้จิตใจที่เบิกบานแจ่มใส อยู่ในโลกได้อย่างมีความสุข การสวดมนต์เป็นประจำมีอานิสงส์ ดังนี้
`·
△ #ทำให้เป็นคนไม่เคร่งเครียด หากความเคียดเกิดขึ้นก็จะคลายลงได้ จนกระทั่งความเครียดนั้นจางหายไปในที่สุด
`·
△ #ทำให้จิตใจสงบนิ่งเยือกเย็น ผู้ที่มีจิตใจเร่าร้อนเป็นไฟอยู่เสมอ การสวดมนต์จะช่วยให้ความเร่าร้อนทางอารมณ์ที่โหมไปด้วยเพลิงโทสะ เพลิงโมหะ เพลิงอิจฉาริษยาลดลงได้ ทำให้เป็นสุภาพชนที่มีลักษณะสุขุมเยือกเย็น ภายใต้จิตใจที่อ่อนโยนงดงาม
`·
△ #ทำให้หลับสบายตื่นก็เป็นสุข ผู้ที่นอนหลับยาก การสวดมนต์จะช่วยปรับความสมดุลทางจิตให้ก้าวลงสู่ความหลับอย่างสบายไม่กระสับกระส่าย เพราะจิตใจไม่แปรปรวน ตื่นขึ้นมาก็สดชื่นไม่ง่วงซึม
`·
△ #ทำให้อาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารหมดไป ความเครียดทำให้เกิดระบบทางเดินอาหารผิดปกติ เพราะน้ำย่อยหรือน้ำดีจะหลั่งออกมาจากตับแล้วทำให้ระคายเคืองผนังกระเพราะอาหาร ผู้ที่มีเครียดมักจะปวดท้อง หรืออาเจียน
`·
△ #การสวดมนต์ช่วยให้ลดระดับการเกร่งของประสาททุกส่วนในร่างกาย จึงทำให้ความเคียดลดลง และทำให้อาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารหายไปด้วย เมื่อไม่มีความเครียดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารก็หมดไป เท่ากับว่าการสวดมนต์ช่วยปรับความสมดุลของระบบทางเดินอาหารในกระเพาะ
`·
△ #ทำให้ปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากร่างกายมีสุขภาพดี จิตใจก็ย่อมปลอดโปร่งมีความสุข จิตใจที่ปลอดโปร่งย่อมทำงานได้ผลอย่าง มีประสิทธิภาพ △ #ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ผู้ที่มีจิตปลอดโปร่งเป็นสมาธิ ย่อมมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ มากมาย
`·
△ #ครอบครัวมีความสุข มีอนาคต เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีค่ายิ่ง ประเทศชาติจะกว้าไปข้างหน้าด้วยดีทุกวิถีทาง คนที่มีคุณงามความดีขนาดนี้แล้ว เรื่องที่ไม่ดีย่อมจะไม่มีให้เห็นได้เลย เพราะการสวดมนต์บำบัดนั้นมีผลดีมากมายและแปลกประหลาด
`·
△ #ผู้คนก็เมตตาเทวดาก็รัก เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย จะอยู่ที่ไหน เทวดาก็ให้การคุ้มครองรักษา

#ธรรมทานบทสวดมนต์สีสวย
⏭⏭http://‭chantingbook.com/‬
#ธรรมทาน #บทสวดมนต์สีสวย #หนังสือสวดมนต์ #สวดมนต์
#อานิสงส์ของการสวดมนต์ ─────────────── ►#จิตที่สงบราบเรียบละเอียดอ่อนจากการสวดมนต์ จะทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่เปี่ยมล้นด้วยพลังแห่งความดีงาม ย่อมส่งผลดีต่อร่างกายได้ จิตที่สงบสุขย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากความอ่อนแอ ในขณะเดียวกันร่างกายที่มีโรคภัยไข้เจ็บ ย่อมจะทำให้จิตใจอ่อนแอตามไปด้วย `· ►#ผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำ มักจะมีสุขภาพที่ดีภายใต้จิตใจที่เบิกบานแจ่มใส อยู่ในโลกได้อย่างมีความสุข การสวดมนต์เป็นประจำมีอานิสงส์ ดังนี้ `· △ #ทำให้เป็นคนไม่เคร่งเครียด หากความเคียดเกิดขึ้นก็จะคลายลงได้ จนกระทั่งความเครียดนั้นจางหายไปในที่สุด `· △ #ทำให้จิตใจสงบนิ่งเยือกเย็น ผู้ที่มีจิตใจเร่าร้อนเป็นไฟอยู่เสมอ การสวดมนต์จะช่วยให้ความเร่าร้อนทางอารมณ์ที่โหมไปด้วยเพลิงโทสะ เพลิงโมหะ เพลิงอิจฉาริษยาลดลงได้ ทำให้เป็นสุภาพชนที่มีลักษณะสุขุมเยือกเย็น ภายใต้จิตใจที่อ่อนโยนงดงาม `· △ #ทำให้หลับสบายตื่นก็เป็นสุข ผู้ที่นอนหลับยาก การสวดมนต์จะช่วยปรับความสมดุลทางจิตให้ก้าวลงสู่ความหลับอย่างสบายไม่กระสับกระส่าย เพราะจิตใจไม่แปรปรวน ตื่นขึ้นมาก็สดชื่นไม่ง่วงซึม `· △ #ทำให้อาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารหมดไป ความเครียดทำให้เกิดระบบทางเดินอาหารผิดปกติ เพราะน้ำย่อยหรือน้ำดีจะหลั่งออกมาจากตับแล้วทำให้ระคายเคืองผนังกระเพราะอาหาร ผู้ที่มีเครียดมักจะปวดท้อง หรืออาเจียน `· △ #การสวดมนต์ช่วยให้ลดระดับการเกร่งของประสาททุกส่วนในร่างกาย จึงทำให้ความเคียดลดลง และทำให้อาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารหายไปด้วย เมื่อไม่มีความเครียดปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารก็หมดไป เท่ากับว่าการสวดมนต์ช่วยปรับความสมดุลของระบบทางเดินอาหารในกระเพาะ `· △ #ทำให้ปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากร่างกายมีสุขภาพดี จิตใจก็ย่อมปลอดโปร่งมีความสุข จิตใจที่ปลอดโปร่งย่อมทำงานได้ผลอย่าง มีประสิทธิภาพ △ #ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ผู้ที่มีจิตปลอดโปร่งเป็นสมาธิ ย่อมมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ มากมาย `· △ #ครอบครัวมีความสุข มีอนาคต เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีค่ายิ่ง ประเทศชาติจะกว้าไปข้างหน้าด้วยดีทุกวิถีทาง คนที่มีคุณงามความดีขนาดนี้แล้ว เรื่องที่ไม่ดีย่อมจะไม่มีให้เห็นได้เลย เพราะการสวดมนต์บำบัดนั้นมีผลดีมากมายและแปลกประหลาด `· △ #ผู้คนก็เมตตาเทวดาก็รัก เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย จะอยู่ที่ไหน เทวดาก็ให้การคุ้มครองรักษา #ธรรมทานบทสวดมนต์สีสวย ⏭⏭http://‭chantingbook.com/‬ #ธรรมทาน #บทสวดมนต์สีสวย #หนังสือสวดมนต์ #สวดมนต์
·━┈┈┈·☜♥☞·┈┈┈━·
สวดมนต์ใช้หัวใจและเข้าใจ ...เปลี่ยนชีวิตทันตาเห็น...
·━┈┈┈·☜♥☞·┈┈┈━· อานิสงส์แห่งการสวดมนต์และการได้อัญเชิญพรหมเทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร ดวงจิตวิญญาณทั้งหลายให้มาร่วมสวดหรือให้มาร่วมอนุโมทนาฟังธรรมจากพระ พุทธองค์นั้นท่าน ใดได้สวดมนต์ สร้างทาน รักษาศีล ภาวานาเป็นประจำชีวิตจะมีแต่ความสุข ความอุดมสมบูรณ์ เป็นมหามงคล มั่งคั่ง รุ่งเรืองตลอดกาลนานไปทุกภพทุกชาติ การสวดมนต์จนสามารถเปลี่ยนชีวิตได้อย่างฉับพลันนั้น ทำได้จริงแต่ต้องรู้วิธีที่ทำให้เกิดขึ้นด้วยและลงมือปฏิบัติจริงและการเผย แพร่บทสวดมนต์เป็นธรรมทานนั้นได้อานิสงส์สูงมาก
︿
การสวดมนต์นั้นขึ้นอยู่กับจิต หากจิตเรานิ่งจะสวดนานแค่ไหนก็ได้ หากครบทุกบทที่ตั้งใจก็จะดี บทสวดที่จะสวดนั้นให้พิจารณาว่า เราปรารถนาในเรื่องใดก็เลือกบทสวดนั้นโดยเฉพาะ อำนาจ วาสนา โชคลาภบารมี เจ็บป่วย แคล้วคลาด ฯลฯ แต่ ถ้าจิตไม่นิ่งสับสน ขอให้หยุดพักจิตสักครู่แล้วสวดใหม่ได้ การฝึกจิตให้มีกำลังในการอดทนในการสวดมนต์ถือว่าเป็นเรื่องดี ควรอดทนทำ เหมือนกับคนเล่นกล้ามที่ยกตุ้มน้ำหนักบ่อย จากที่ใช้แบบมีน้ำหนักน้อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆ จนในที่สุดใช้ตุ้มแบบหนักมากได้เพราะมีกำลังมากขึ้น
︿
สวดมนต์แบบสวดทั้งหัวใจ แค่หนึ่งตัวอักษรก็เปลี่ยนชีวิตได้ ในเวลาที่เราเริ่มสวดมนต์ ควรเตรียมจิตให้มั่นคง ใจต้องอยู่กับบทสวด ขณะสวดวางสติให้จดจ่ออยู่กับการพิจารณาตัวอักขระ ให้รู้ว่าอักขระหรือตัวหนังสือที่เรากำลังท่องนั้นคือตัวอะไร เช่น ขณะกำลังสวดว่า “นะโม” ก็ต้องรู้ว่าประกอบขึ้นด้วยคำว่า “นะ” กับคำว่า “โม” ไม่ใช่ปากท่องไป แต่ใจคิดไปถึงเรื่องอื่น
︿
หากรู้คำแปลจะดีมากเพราะ การสวดมนต์โดยรู้คำแปลจะทำให้ได้ประโยชน์สูงสุด คือ ทำให้เกิดปัญญา แต่หากยังแปลไม่ออก ก็ไม่เป็นไร แต่ควรสวดด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาใน พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ อย่างสูงสุด
การสวดทุกครั้งต้องทำแบบมีสมาธิและพยายามเลือกในช่วงเวลาที่จิตได้ผ่อนคลาย เลือกสวดในช่วงเวลาที่ร่างกายพร้อม
︿
เช่น หลังมื้ออาหารไปแล้วสัก 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้ไม่รู้สึกอึดอัด และสวดในสถานที่เงียบสงบและมีอากาศถ่ายเท เวลาในการสวดมนต์นั้นขึ้นอยู่กับจิต หากจิตเรานิ่งจะสวดนานแค่ไหนก็ได้ ครบทุกบทที่ตั้งใจก็จะดี แต่ถ้าจิตไม่นิ่งสับสน หยุดพักจิตสักครู่แล้วสวดใหม่ได้ การฝึกจิตให้มีกำลังในการอดทนในการสวดมนต์ถือว่าเป็นเรื่องดี
︿
หากจิตมีพลังสวดแค่หนึ่งพระคาถาหรือหนึ่งตัวอักษรก็เปลี่ยนชีวิตได้ ขั้นตอนสุดท้ายสวดมนต์เสร็จควรทำสมาธิอีกครั้งและแผ่เมตตา เมื่อสวดมนต์เสร็จให้กลับมาทำสมาธิอีกครั้ง อาจจะนานกว่าในก่อนสวด อยู่ในสมาธิจนรู้สึกว่าจิตนิ่งดีแ
·━┈┈┈·☜♥☞·┈┈┈━· สวดมนต์ใช้หัวใจและเข้าใจ ...เปลี่ยนชีวิตทันตาเห็น... ·━┈┈┈·☜♥☞·┈┈┈━· อานิสงส์แห่งการสวดมนต์และการได้อัญเชิญพรหมเทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร ดวงจิตวิญญาณทั้งหลายให้มาร่วมสวดหรือให้มาร่วมอนุโมทนาฟังธรรมจากพระ พุทธองค์นั้นท่าน ใดได้สวดมนต์ สร้างทาน รักษาศีล ภาวานาเป็นประจำชีวิตจะมีแต่ความสุข ความอุดมสมบูรณ์ เป็นมหามงคล มั่งคั่ง รุ่งเรืองตลอดกาลนานไปทุกภพทุกชาติ การสวดมนต์จนสามารถเปลี่ยนชีวิตได้อย่างฉับพลันนั้น ทำได้จริงแต่ต้องรู้วิธีที่ทำให้เกิดขึ้นด้วยและลงมือปฏิบัติจริงและการเผย แพร่บทสวดมนต์เป็นธรรมทานนั้นได้อานิสงส์สูงมาก ︿ การสวดมนต์นั้นขึ้นอยู่กับจิต หากจิตเรานิ่งจะสวดนานแค่ไหนก็ได้ หากครบทุกบทที่ตั้งใจก็จะดี บทสวดที่จะสวดนั้นให้พิจารณาว่า เราปรารถนาในเรื่องใดก็เลือกบทสวดนั้นโดยเฉพาะ อำนาจ วาสนา โชคลาภบารมี เจ็บป่วย แคล้วคลาด ฯลฯ แต่ ถ้าจิตไม่นิ่งสับสน ขอให้หยุดพักจิตสักครู่แล้วสวดใหม่ได้ การฝึกจิตให้มีกำลังในการอดทนในการสวดมนต์ถือว่าเป็นเรื่องดี ควรอดทนทำ เหมือนกับคนเล่นกล้ามที่ยกตุ้มน้ำหนักบ่อย จากที่ใช้แบบมีน้ำหนักน้อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆ จนในที่สุดใช้ตุ้มแบบหนักมากได้เพราะมีกำลังมากขึ้น ︿ สวดมนต์แบบสวดทั้งหัวใจ แค่หนึ่งตัวอักษรก็เปลี่ยนชีวิตได้ ในเวลาที่เราเริ่มสวดมนต์ ควรเตรียมจิตให้มั่นคง ใจต้องอยู่กับบทสวด ขณะสวดวางสติให้จดจ่ออยู่กับการพิจารณาตัวอักขระ ให้รู้ว่าอักขระหรือตัวหนังสือที่เรากำลังท่องนั้นคือตัวอะไร เช่น ขณะกำลังสวดว่า “นะโม” ก็ต้องรู้ว่าประกอบขึ้นด้วยคำว่า “นะ” กับคำว่า “โม” ไม่ใช่ปากท่องไป แต่ใจคิดไปถึงเรื่องอื่น ︿ หากรู้คำแปลจะดีมากเพราะ การสวดมนต์โดยรู้คำแปลจะทำให้ได้ประโยชน์สูงสุด คือ ทำให้เกิดปัญญา แต่หากยังแปลไม่ออก ก็ไม่เป็นไร แต่ควรสวดด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาใน พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ อย่างสูงสุด การสวดทุกครั้งต้องทำแบบมีสมาธิและพยายามเลือกในช่วงเวลาที่จิตได้ผ่อนคลาย เลือกสวดในช่วงเวลาที่ร่างกายพร้อม ︿ เช่น หลังมื้ออาหารไปแล้วสัก 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้ไม่รู้สึกอึดอัด และสวดในสถานที่เงียบสงบและมีอากาศถ่ายเท เวลาในการสวดมนต์นั้นขึ้นอยู่กับจิต หากจิตเรานิ่งจะสวดนานแค่ไหนก็ได้ ครบทุกบทที่ตั้งใจก็จะดี แต่ถ้าจิตไม่นิ่งสับสน หยุดพักจิตสักครู่แล้วสวดใหม่ได้ การฝึกจิตให้มีกำลังในการอดทนในการสวดมนต์ถือว่าเป็นเรื่องดี ︿ หากจิตมีพลังสวดแค่หนึ่งพระคาถาหรือหนึ่งตัวอักษรก็เปลี่ยนชีวิตได้ ขั้นตอนสุดท้ายสวดมนต์เสร็จควรทำสมาธิอีกครั้งและแผ่เมตตา เมื่อสวดมนต์เสร็จให้กลับมาทำสมาธิอีกครั้ง อาจจะนานกว่าในก่อนสวด อยู่ในสมาธิจนรู้สึกว่าจิตนิ่งดีแ
[ บ ท ส ว ด อ ธิ ษ ฐ า น ข อ อ โ ห สิ ก ร ร ม - ถ อ ด ถ อ น ส า บ า น ]
[ บ ท ส ว ด อ ธิ ษ ฐ า น ข อ อ โ ห สิ ก ร ร ม - ถ อ ด ถ อ น ส า บ า น ] " ส ว ด แ ล้ ว จ ะ พ บ ชี วิ ต ใ ห ม่ " ทำมาค้าขึ้น ไม่มีอุปสรรคขัดขวาง . .. .. .. .. 🍃 พลังแห่งการอโหสิกรรมนั้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันทางจิต การที่เราอโหสิกรรมให้ผู้อื่นนั้น จะเป็นการลดทอนกำลังกรรม และยังเป็นการสร้างจิตให้เป็นกุศลด้วย ส่วนการขออโหสิกรรมนั้น ก็เป็นการใช้จิตที่ตั้งมั่นจริงใจ ในการขออภัยต่อเจ้ากรรมนายเวร ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ล้วนแต่ เสริมสร้างจิตที่เป็นกุศลให้แก่เราทั้งสิ้น ผู้ที่มีจิตเป็นกุศลย่อมมีพลังจิตที่บริสุทธิ์ เป็นจิตที่พร้อมเผชิญกับทุกสิ่ง เป็นจิตที่มีพลังเหนือกว่าปกติมาก 🍃 . .. .. .. .. 😇 สพพทานํ ธมมทานํ ชินาติ สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ 😇 การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง รสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง ความยินดีในธรรม ย่อมชนะความยินดีทั้งปวง ความสิ้นไปแห่งตัณหา ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง สั่งบทสวดมนต์เป็นธรรมทาน ติดต่อ LINE :@nammon
┈┈┈┈ ธรรมทาน ┈┈┈┈
#แผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย
.
หนังสือสร้างบุญ สร้างสุข สร้างปัญญาญาณ
ให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย
บุญประณีต อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้ให้ .
#บทสวดมนต์
พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ ๑๙ บท
กรอบเดินลายทองเทวบุตร เทวดา พญานาคราช พระพุทธเจ้ารักษา เป็นมหามงคล รูปเล่มขนาดกระทัดรัด พกพาสะดวก ยกลายเดินทองบนพื้นสีสวย กระดาษอาร์ตเคลือบด้านกันน้ำ กันแสงสะท้อน ถนอมสายตา พลิกหน้าสวดมนต์เรียงตามเลขหน้าสะดวกมาก ลำดับบทสวดมนต์ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์สำหรับการสวดมนต์ประจำวัน
.
10 สีสวย
.

1. สีแดงชาด เดินลายทอง ( วันอาทิตย์ )
2. สีดำ เดินลายทอง ( วันจันทร์ )
3. สีชมพู เดินลายทอง ( วันอังคาร )
4. สีเขียวมรกต เดินลายทอง ( วันพุธ )
5. สีส้ม เดินลายทอง ( วันพฤหัสบดี )
6. สีฟ้า เดินลายทอง ( วันศุกร์ )
7. สีม่วง เดินลายทอง ( วันเสาร์ )
8. สีน้ำตาล เดินลายทอง 
9. สีน้ำเงิน เดินลายทอง 
10. สีเงิน เดินลายทอง . ❌❌เล่มละ 13 บาท
❌❌กองบุญละ 100 เล่ม ✅ 100 เล่ม 1,300 บาท
( + ค่าจัดส่งตามน้ำหนัก ) ▧▨ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ สั่งกี่เล่มก็ได้ราคาเท่ากันค่ะ【เล่มละ 13 บาท 】 ▧▨ #ต้องการขอรับฟรี กรุณาทักมาที่ Line : @nammon ค่ะ หรือกดลิ้งค์ไลน์ตรงนี้ค่ะ► แจ้งวันเกิดด้วยนะคะ น้ำมนต์จะส่งให้ตรงตามสีวันเกิดค่ะ
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ✅ 5 กองบุญ {500 เล่ม}

#รับมอบกล่องญาณเสียงธรรมศักดิ์สิทธิ์ » ลำโพงBlue Tooth คุณภาพดีมาก บรรจุเสียงสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์จากครูบาอาจารย์ครบถ้วนทุกบท และเสียงธรรมบรรยายจากครูบาอาจารย์ที่หาฟังได้ยากอีกนับพันบท มี 6 สีสวย ขนาดเล็กๆน่ารัก 4.5 x 9 x 6 CM. ❌❌ กล่องญาณสำหรับแจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น ไม่มีจำหน่ายค่ะ ⏭ ขอดูสารบัญธรรมกดที่นี่เลยค่ะ ⏭ https://line.me/R/ti/p/%40nammon ・
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀
#ธรรมทานบทสวดมนต์สีสวย
⏭⏭http://chantingbook.com/
•☆ติดต่อ☆•
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Line : @nammon 【มี@ข้างหน้า】
.
⏭⏭http://chantingbook.com/
▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ #ธรรมทาน #บทสวดมนต์สีสวย #หนังสือสวดมนต์ #สวดมนต์
┈┈┈┈ ธรรมทาน ┈┈┈┈ #แผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย . หนังสือสร้างบุญ สร้างสุข สร้างปัญญาญาณ ให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย บุญประณีต อิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้ให้ . #บทสวดมนต์ พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ ๑๙ บท กรอบเดินลายทองเทวบุตร เทวดา พญานาคราช พระพุทธเจ้ารักษา เป็นมหามงคล รูปเล่มขนาดกระทัดรัด พกพาสะดวก ยกลายเดินทองบนพื้นสีสวย กระดาษอาร์ตเคลือบด้านกันน้ำ กันแสงสะท้อน ถนอมสายตา พลิกหน้าสวดมนต์เรียงตามเลขหน้าสะดวกมาก ลำดับบทสวดมนต์ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์สำหรับการสวดมนต์ประจำวัน . 10 สีสวย . 1. สีแดงชาด เดินลายทอง ( วันอาทิตย์ ) 2. สีดำ เดินลายทอง ( วันจันทร์ ) 3. สีชมพู เดินลายทอง ( วันอังคาร ) 4. สีเขียวมรกต เดินลายทอง ( วันพุธ ) 5. สีส้ม เดินลายทอง ( วันพฤหัสบดี ) 6. สีฟ้า เดินลายทอง ( วันศุกร์ ) 7. สีม่วง เดินลายทอง ( วันเสาร์ ) 8. สีน้ำตาล เดินลายทอง 9. สีน้ำเงิน เดินลายทอง 10. สีเงิน เดินลายทอง . ❌❌เล่มละ 13 บาท ❌❌กองบุญละ 100 เล่ม ✅ 100 เล่ม 1,300 บาท ( + ค่าจัดส่งตามน้ำหนัก ) ▧▨ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ สั่งกี่เล่มก็ได้ราคาเท่ากันค่ะ【เล่มละ 13 บาท 】 ▧▨ #ต้องการขอรับฟรี กรุณาทักมาที่ Line : @nammon ค่ะ หรือกดลิ้งค์ไลน์ตรงนี้ค่ะ► แจ้งวันเกิดด้วยนะคะ น้ำมนต์จะส่งให้ตรงตามสีวันเกิดค่ะ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ✅ 5 กองบุญ {500 เล่ม} #รับมอบกล่องญาณเสียงธรรมศักดิ์สิทธิ์ » ลำโพงBlue Tooth คุณภาพดีมาก บรรจุเสียงสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์จากครูบาอาจารย์ครบถ้วนทุกบท และเสียงธรรมบรรยายจากครูบาอาจารย์ที่หาฟังได้ยากอีกนับพันบท มี 6 สีสวย ขนาดเล็กๆน่ารัก 4.5 x 9 x 6 CM. ❌❌ กล่องญาณสำหรับแจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น ไม่มีจำหน่ายค่ะ ⏭ ขอดูสารบัญธรรมกดที่นี่เลยค่ะ ⏭ https://line.me/R/ti/p/%40nammon ・ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ #ธรรมทานบทสวดมนต์สีสวย ⏭⏭http://chantingbook.com/ •☆ติดต่อ☆• ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Line : @nammon 【มี@ข้างหน้า】 . ⏭⏭http://chantingbook.com/ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ #ธรรมทาน #บทสวดมนต์สีสวย #หนังสือสวดมนต์ #สวดมนต์
#ธรรมทานบทสวดมนต์สีสวย
ก่อนสิ้นปี เชิญร่วมสร้างบารมี
บุญใหญ่ อานิสงสฺ์สูง
#แจกแผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย
สร้างบุญด้วยการให้ปัญญา ให้ความสงบ ความสุข ความสว่าง แก่คนทั้งหลายให้ได้สุขใจทั่วหน้า #สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดีๆแต่ต้นปี เพื่อชีวิตดีตลอดปีและตลอดไป ดังพุทธพจน์กล่าวว่า..ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย ให้ความเป็นคน ให้สติปัญญา 
ให้ความพ้นทุกข์ ให้ทางสว่างแห่งธรรม
・
△ กองบุญละ 100 เล่ม
△ มี 10 สีสวยมาก
・
>> 19 บทพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ กรอบเดินลายทองเทวบุตรเทวดา พญานาคราช พระพุทธเจ้ารักษา เป็นมหามงคล รูปเล่มขนาดกระทัดรัด พกพาสะดวก #ยกลายเดินทองบนพื้นสีสวย กระดาษอาร์ตเคลือบด้านกันน้ำ กันแสงสะท้อน ถนอมสายตา พลิกหน้าสวดมนต์เรียงตามเลขหน้าสะดวกมาก ลำดับบทสวดมนต์ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์สำหรับการสวดมนต์ปลุกญาณประจำวัน (ของจริงทองวิ๊งๆ สวยมากทุกสีค่ะ )
・
► #ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ สั่งกี่เล่มก็ได้ มากหรือน้อยก็ราคาเดียวกันค่ะ 【เล่มละ 13 บาท 】
► #ต้องการขอรับฟรี กรุณาทักมาที่ Line : @nammon ค่ะ แจ้งวันเกิดด้วยนะคะ น้ำมนต์จะส่งให้ตรงตามสีวันเกิดค่ะ ・
#ร่วมบุญ 5 กองบุญ {500 เล่ม}
#รับมอบฟรี‼ กล่องญาณเสียงธรรมศักดิ์สิทธิ์ เปิดที่ใด ที่นั้นศักดิ์สิทธิ์ เปิดเสียงสาธยายมนต์ข้ามปี ให้ชีวิตดีข้ามภพข้ามชาติ » ลำโพงBlue Tooth #คุณภาพดีมาก บรรจุเสียงสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์จากครูบาอาจารย์ครบถ้วนทุกบท และเสียงธรรมบรรยายจากครูบาอาจารย์ที่หาฟังได้ยากอีกนับพันบท 【❌❌ #กล่องญาณสำหรับแจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น ไม่มีจำหน่ายค่ะ ❌❌】
・
•☆ติดต่อ☆•
Line : @nammon 【มี@ข้างหน้า】
#ธรรมทานบทสวดมนต์สีสวย ก่อนสิ้นปี เชิญร่วมสร้างบารมี บุญใหญ่ อานิสงสฺ์สูง #แจกแผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย สร้างบุญด้วยการให้ปัญญา ให้ความสงบ ความสุข ความสว่าง แก่คนทั้งหลายให้ได้สุขใจทั่วหน้า #สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดีๆแต่ต้นปี เพื่อชีวิตดีตลอดปีและตลอดไป ดังพุทธพจน์กล่าวว่า..ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย ให้ความเป็นคน ให้สติปัญญา ให้ความพ้นทุกข์ ให้ทางสว่างแห่งธรรม ・ △ กองบุญละ 100 เล่ม △ มี 10 สีสวยมาก ・ >> 19 บทพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ กรอบเดินลายทองเทวบุตรเทวดา พญานาคราช พระพุทธเจ้ารักษา เป็นมหามงคล รูปเล่มขนาดกระทัดรัด พกพาสะดวก #ยกลายเดินทองบนพื้นสีสวย กระดาษอาร์ตเคลือบด้านกันน้ำ กันแสงสะท้อน ถนอมสายตา พลิกหน้าสวดมนต์เรียงตามเลขหน้าสะดวกมาก ลำดับบทสวดมนต์ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์สำหรับการสวดมนต์ปลุกญาณประจำวัน (ของจริงทองวิ๊งๆ สวยมากทุกสีค่ะ ) ・ ► #ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ สั่งกี่เล่มก็ได้ มากหรือน้อยก็ราคาเดียวกันค่ะ 【เล่มละ 13 บาท 】 ► #ต้องการขอรับฟรี กรุณาทักมาที่ Line : @nammon ค่ะ แจ้งวันเกิดด้วยนะคะ น้ำมนต์จะส่งให้ตรงตามสีวันเกิดค่ะ ・ #ร่วมบุญ 5 กองบุญ {500 เล่ม} #รับมอบฟรี‼ กล่องญาณเสียงธรรมศักดิ์สิทธิ์ เปิดที่ใด ที่นั้นศักดิ์สิทธิ์ เปิดเสียงสาธยายมนต์ข้ามปี ให้ชีวิตดีข้ามภพข้ามชาติ » ลำโพงBlue Tooth #คุณภาพดีมาก บรรจุเสียงสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์จากครูบาอาจารย์ครบถ้วนทุกบท และเสียงธรรมบรรยายจากครูบาอาจารย์ที่หาฟังได้ยากอีกนับพันบท 【❌❌ #กล่องญาณสำหรับแจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น ไม่มีจำหน่ายค่ะ ❌❌】 ・ •☆ติดต่อ☆• Line : @nammon 【มี@ข้างหน้า】
#สวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีข้ามชาติ
สร้างบุญใหญ่ อานิสงสฺ์สูง
#สวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีข้ามชาติ สร้างบุญใหญ่ อานิสงสฺ์สูง " ธรรมทาน " แผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย ●【เล่มละ 13 บาท 】● ・ กองบุญละ 100 เล่ม มี 10 สีสวยมาก ・ >> 19 บทพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ กรอบเดินลายทองเทวบุตร เทวดา พญานาคราช พระพุทธเจ้ารักษา เป็นมหามงคล รูปเล่มขนาดกระทัดรัด พกพาสะดวก #ยกลายเดินทองบนพื้นสีสวย กระดาษอาร์ตเคลือบด้านกันน้ำ กันแสงสะท้อน ถนอมสายตา พลิกหน้าสวดมนต์เรียงตามเลขหน้าสะดวกมาก ลำดับบทสวดมนต์ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์สำหรับการสวดมนต์ปลุกญาณประจำวัน ( ของจริงทองวิ๊งๆ สวยมากทุกสีค่ะ ) ・ ► #ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ สั่งกี่เล่มก็ได้ มากหรือน้อยก็ราคาเดียวกันค่ะ 【 เล่มละ 13 บาท 】 ► #ต้องการขอรับฟรี กรุณาทักมาที่ Line : @nammon ค่ะ แจ้งวันเกิดด้วยนะคะ น้ำมนต์จะส่งให้ตรงตามสีวันเกิดค่ะ ・ . #ร่วมบุญ 5 กองบุญ {500 เล่ม} #รับมอบฟรี‼ กล่องญาณเสียงธรรมศักดิ์สิทธิ์ ลำโพงBlue Tooth #คุณภาพดีมาก พร้อม miniSD card16 gb. 【 sandiskแท้ 】 บรรจุเสียงสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์จากครูบาอาจารย์ครบถ้วนทุกบท และเสียงธรรมบรรยายจากครูบาอาจารย์ที่หาฟังได้ยากอีกหลายพันบท 【❌❌ #กล่องญาณสำหรับแจกฟรีเป็นธรรมทานเท่านั้น ไม่มีจำหน่ายค่ะ ❌❌】. •☆ติดต่อ☆• ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Line : @nammon 【มี@ข้างหน้า】
บ ท ส ว ด อ ธิ ษ ฐ า น ข อ อ โ ห สิ ก ร ร ม
- ถ อ ด ถ อ น ส า บ า น
บ ท ส ว ด อ ธิ ษ ฐ า น ข อ อ โ ห สิ ก ร ร ม - ถ อ ด ถ อ น ส า บ า น " ส ว ด แ ล้ ว จ ะ พ บ ชี วิ ต ใ ห ม่ " ✨ บทขออโหสิกรรม-ถอนสาบาน ✨ กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินแก่ผู้ใด โดยตั้งใจ และไม่ตั้งใจในทุกภพชาติ ทุกกัปป์กัลป์ ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโปรดให้ อโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวร จองกรรมต่อกันอีกเลย และทุกกรรมใดๆ ที่ใครทำแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ขออโหสิกรรมให้แก่ทุกท่านทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน โปรดดลใจเขาเหล่านั้นให้มีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรต่อข้าพเจ้า หยุดอาฆาตจองเวร หมดสิ้นเวรกรรมต่อกันตลอดไปนับแต่บัดนี้ ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา สาบาน คำอธิษฐานบนบาน ที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง ขอถอดถอนความอาฆาต-พยาบาท คำสาปแช่งในทุกภพชาติ ขอให้ข้าพเจ้า หลุดพ้นจากคำสาปแช่งทั้งสิ้นทั้งปวง ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนในผลบุญนี้ จงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกัน จงเป็นสุขทุกเมื่อเถิด ❌❌ สั่งบทสวดมนต์ ธรรมทาน พร้อม บ ท ส ว ด อ ธิ ษ ฐ า น ข อ อ โ ห สิ ก ร ร ม - ถ อ ด ถ อ น ส า บ า น . .. .. .. .. 👉 #พร้อมส่ง 👉 #จัดส่งด่วน ภ า ย ใ น 1 - 3 วั น ทำ ก า ร ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ 👇👇 #กดอ่าน 👇👇 ร า ย ล ะ เ อี ย ด ที่ นี่ ☑http://chantingbook.com/ #กรุณาติดต่อทางไลน์ Line :@nammon .......(มี @ ข้างหน้าค่ะ) หรือคลิ๊กลิงค์ไลน์ด่วนที่นี่ ⏩⏩https://line.me/R/ti/p/%40nammon ⏩⏩https://line.me/R/ti/p/%40nammon . .. .. .. .. . .. .. .. .. 📲#TEL : 081 - 5 6 3 5 3 6 4 ▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂ #กองบุญแผ่นพับสวดมนต์ #ธรรมทานแผ่นพับสวดมนต์ #แผ่นพับสวดมนต์ #หน้งสือสวดมนต์ #ธรรมทาน #สวดมนต์