แม่ค้าสวดภาวนาทุกวันก่อนขายของด้วยคาถานี้ ลูกค้าเยอะ ขายดีจนนับเงินแทบไม่ทัน

การสวดภาวนาช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิต คนที่มีกรรมดี จิตใจดี จะทำอะไรก็เจริญรุ่งเรือง รวมไปถึงการทำมาค้าขาย การสวดคาถาดังต่อไปนี้ และทำใจให้สงบ ยิ้มแย้มแจ่มใสให้กับลูกค้า คิดดีทำดี พูดจากดีกับลูกค้า ก็จะช่วยทำให้ลูกค้าเข้ามาอุดหนุนแบบไม่ขาดสาย

คาถาค้าขายดีของหลวงพ่อเสือดำ

นะฤาชา กุติยะ ปัญจะลือ โสภะกัญจะ สะวะรัง วะรัง ฤามะหันตา นะมามิหัง กรินิ อักขรานิ ชาตานิ
อุณาโลนาถัง เพชรตังโหติ อะสังวิสุโล อุสะพุภะ สัตถุโน พุทโธ จงเป็นที่นิยมของประชาชน
อิทะคะมะ อิทิเตตะโส คันหัง คันหาหิ ทามะสา สัตถาเทวะ ราชาจงเห็นหน้าแม่ค้า สานังพุทโธ ภะคะวาติ