จดหมายจากยมบาล

จดหมายจากยมบาล

 • มีหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตกระทันหัน
  ก็เลยไปขอร้องยมบาลว่า ยังไม่อยากตาย
  ขอเวลายมบาล ๑ เดือนเพื่อไปสะสางงานที่คั่งค้าง
  เช่น ยังไม่ได้แบ่งแยกทรัพย์สินให้ลูก
  ยังไม่ได้โอนที่ดิน ยังไม่ได้ไปทวงเงินกับลูกหนี้
  ยังไม่ได้ทำอะไรตั้งหลายอย่าง..ฯลฯ
  ขอเวลา ๑ เดือน เพื่อไปจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย แล้วจะยอมตาย

 • ยมบาลบอกว่าไม่ได้

 • งั้นขอเวลา ๒ อาทิตย์ก็ได้

 • ยมบาลบอกว่าไม่ได้ ๑ นาทีก็ไม่ได้

ผู้หญิงคนนั้น จึงถามว่าทำไมไม่ได้

ยมบาลจึงกล่าวว่า ก็เคยมีจดหมายมาเตือนหลายครั้งแล้ว ไม่ได้รับหรือไง

 • ผู้หญิงคนนั้นก็ถามว่า จดหมายอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลย

 • ยมบาลก็บอกว่า จดหมายที่เตือนว่า
  ผมหงอก ปวดหัวเข่า ปวดหัว ปวดฟัน
  ปวดเมื่อยตามร่างกาย โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ
  และอื่นๆ อีกมากมาย
  ที่เตือนว่า แก่แล้วให้รู้จักเตรียมตัวตาย
  อยากให้วางแผนชีวิตให้ดี ต้องรู้จักเตรียมตัวตาย อย่าประมาท ถ้าถึงเวลาตายจะได้หมดห่วง หมดกังวล ไม่ต้องมาร้องขอชีวิตเพื่อไปสะสางงาน

ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์
คือจดหมาย คือสัญญาณเตือนจากยมบาล
ที่เราพึงสังวรณ์ไว้เสมอ จะได้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต และเมื่อถึงเวลาจากลาโลกนี้ จะได้ไปอย่างพร้อม ไม่มีกังวล หรือมีก็ให้น้อยที่สุด

ธรรมทาน ชนะการให้ทานทั้งปวง

การพิมพ์หนังสือธรรมะแจก เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ อานิสงส์สูง บารมีมาก เพราะเป็นการให้ปัญญา ให้แสงสว่าง ให้ความพ้นทุกข์ ให้ความสงบ ความสุขอันแท้จริงแก่คนทั้งหลาย ให้สุขกาย สุขใจกันถ้วนทั่ว ด้วยพลังแห่งการสวดมนต์ ภาวนา วิปัสนา สมาธิ คือบุญใหญ่ อานิสงส์สูง ง่ายงามสำหรับทุกคน

การสร้างหนังสือสวดมนต์แจกเป็นมหาทาน
จึงเป็นการส่งบุญ มอบแสงสว่าง มหาสติ มหาปัญญา ให้แก่คนทั้งหลาย
ดั่งพุทธพจน์กล่าวไว้ว่า…
“ผู้ใดให้ธรรมทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย”