บทสวดมนต์ 11 สีสวย

1. สีแดง เดินลายทอง :: วันอาทิตย์

2. สีเหลือง เดินลายทอง :: วันจันทร์

3. สีชมพู เดินลายทอง :: วันอังคาร

4. สีเขียวมรกต เดินลายทอง :: วันพุธ

5. สีส้ม เดินลายทอง :: วันพฤหัสบดี

6. สีฟ้า เดินลายทอง :: วันศุกร์

7. สีม่วง เดินลายทอง :: วันเสาร์

8. สีน้ำตาล เดินลายทอง

9. สีน้ำเงิน เดินลายทอง

10. สีเงิน เดินลายทอง

11. สีดำ เดินลายทอง

ขนาด แผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย

ขนาดเล่ม 6 x 3 นิ้ว
ขนาดเมื่อกางออก 6 x 18 นิ้ว
8 พับ 16 หน้า
[ambre cat='book-1']

แผ่นพับ 16 หน้า 8 พับ

ขนาดพอดีมือ ง่ายต่อการพกติดกระเป๋า
ออกแบบให้พลิกเปิดตามลำดับเลขหน้า 1- 16
เพื่อสวดมนต์ได้สะดวก ทั้งคนถนัดขาว และถนัดซ้าย

บทสวดมนต์ 11 สีสวย

เดินลายทองเทวบุตร เทวดา

สีแดง เดินลายทอง :: วันอาทิตย์
สีเหลือง เดินลายทอง :: วันจันทร์
สีชมพู เดินลายทอง :: วันอังคาร
สีเขียวมรกต เดินลายทอง :: วันพุธ
สีส้ม เดินลายทอง :: วันพฤหัสบดี
สีฟ้า เดินลายทอง :: วันศุกร์
สีม่วง เดินลายทอง :: วันเสาร์
สีน้ำตาล เดินลายทอง
สีน้ำเงิน เดินลายทอง
สีเงิน เดินลายทอง
สีดำ เดินลายทอง

เ ลื อ ก สี ไ ด้ 2 แบบ

สีเดียว >> 100 เล่ม 1 สี

2.คละสี 11 สีสวย

ของกำนัล-วัตถุมงคล

1 กองบุญ รับพระพุทธเจ้าน้อยเนื้องทองโบราณ
หรือพระสีวลีเนื้องทองโบราณ

3 กองบุญ รับขวดน้ำทองแดงอายุรเวท

5 กองบุญ รับวิทยุเสียงธรรม-คาถาศักดิ์สิทธิ์

19 บทสวดมนต์ พระคาถาศักดิ์สิทธิ์

๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
๒. บทกราบพระรัตนตรัย
๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๔. บทขอขมาพระรัตนตรัย
๕. บทไตรสรณคมน์
๖. คำสมาทานศีล5
๗. บทถวายพรพระรัตนตรัย (อิติปิโสฯ)
๘. พุทธชัยมงคลคาถา
๙. มหาการุณิโก
๑๐. สรรพมงคลคาถา
๑๑. คาถาชินบัญชร
๑๒. อิติปิโสฯ
๑๓. คาถาบูชาดวงชะตา
๑๔. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
๑๕. บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
๑๖. บทแผ่บุญกุศล
๑๗. คาถาล้างกรรม (หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค)
๑๘. บทขออโหสิกรรม-ถอนสาบาน
๑๙. บทกรวดน้ำแผ่เมตตา ( หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

►ไ ม่ มี พิ ม พ์ ชื่ อ เ จ้ า ภ า พ ◄

บทสวดมนต์ดีงามเต็ม 16 หน้า 8 พับ
ครูบาอาจารย์ท่านว่า..เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ให้ และ ผู้รับเหลือคณาด้วยบุญง่ายงามนั้นเกิดที่จิตอันคิดให้ เพียงกำหนดจิตแผ่บุญออกไปก็สะท้านสะเทือนถึง 31 ภพภูมิ

ราคาแผ่นพับบทสวดมนต์

ราคาเล่มละ 13 บาท
1 กองบุญ มี 100 เล่ม
กองบุญละ 1,300 บาท
บวกค่าจัดส่งตามน้ำหนัก

☼ ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ สั่งกี่เล่มก็ได้
มากหรือน้อยก็ราคาเดียวกันค่ะ
【เล่มละ 13 บาท 】

อัตราค่าจัดส่ง

1 กองบุญ ค่าส่ง 100 บาท

3-4 กองบุญ ค่าส่ง 150 บาท

5-8 กองบุญ ค่าส่ง 250 บาท

9-10 กองบุญ ขึ้นไป ค่าส่ง 350 บาท

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ

การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

➤ แผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย >> https://bit.ly/3jwpYt5

➤ 11 สีสวย >> https://bit.ly/3jpUrsD

➤พระพุทธเจ้าน้อย >> https://bit.ly/2ZSkil4

➤พระสีวลีมหาลาภ >> https://bit.ly/2ORTxqG

➤ขวดน้ำทองแดงอายุรเวท >> https://bit.ly/2PgWEsG

➤ วิทยุเสียงธรรมคาถาศักดิ์สิทธิ์ >> https://bit.ly/3fQJOwX

➤ สารบัญเสียงธรรมคาถาศักดิ์สิทธิ์>> https://bit.ly/3iwm9m2