ธรรมทาน แผ่นพับบทสวดมนต์

การให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวง การพิมพ์หนังสือธรรมะแจก
ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่กว่าการทำทานอย่างอื่นเพราะเป็นการให้ความดี ให้ความสุข

แผ่นพับบทสวดมนต์
๑๗ บทสวดมนต์ / ๑๐ สีสวย 

๑๗ บทสวดมนต์ 
ครูอาจารย์เมตตาคัดเลือก และเรียบเรียงลำดับให้
เหมาะสมกับการสวดมนต์เจริญสติเช้า-ค่ำ
สวดทุกวันชีวิตจะดีมากๆ ดีจริงๆ

๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
๒. บทนมัสการพระรัตนตรัย
๓. บทชุมนุมเทวดา
๔. บทอารธนาศีล
๕. บทนมัสการพระพุทธเจ้า
๖. ไตรสรณคมน์
๗. บทสมาทานศีล 5
๘. บทถวายพร
๙. บทชัยมงคลคาถา

๑๐. บทชัยปริตร (มหากาฯ)
๑๑. บทชินบัญชร
๑๒. บทอิติปิโส
๑๓. บทแผ่เมตตาตนเอง
๑๔. บทแผ่เมตตาสรรพสัตว์
๑๕. บทแผ่นส่วนบุญกุศล
๑๖. บทให้อโหสิกรรม ขออโหสิกรรม ถอดถอนสาบาน
๑๗. บทอุทิศบุญแผ่เมตตาครอบจักรวาล


⇒ ไ ม่ มี พิ ม พ์ ชื่ อ เ จ้ า ภ า พ ⇐

 ลงบทสวดมนต์ดีงามเต็ม ๑๖ หน้า
 ครูบาอาจารย์ท่านว่า…เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ให้ และ ผู้รับ

 ออกแบบแผ่นพับให้เปิดเรียง
ตามลำดับเลขหน้า
บทสวดมนต์เรียงลำดับถูกต้อง
เปิดพลิกหน้าได้สะดวก

  ขนาดแผ่นพับ 6 x 3 นิ้ว
เมื่อกางออกขนาด 6 x 18 นิ้ว
มี 16 หน้า
เรียงลำดับการสวดมนต์ประจำวัน
ครบสมบูรณ์ ดังนี้

ราคาแผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย

ราคาเล่มละ ๑๓ บาท
๑ กองบุญ มี ๑๐๐ เล่ม
กองบุญละ ๑,๓๐๐ บาท
บวกค่าจัดส่งตามน้ำหนัก

วัตถุมงคลที่ระลึก

1 กองบุญ 100 เล่ม
ได้รับ พระสีวลีมหาลาภ 1 องค์

6 กองบุญ 600 เล่ม
ได้รับ พระพุทธเจ้าน้อยปางประสูติ

องค์เงินแท้บริสุทธิ์ 1 องค์

3 กองบุญ 300 เล่ม
ได้รับ พระพุทธเจ้าน้อยปางประสูติ

องค์ทองโบราณ 1 องค์

15 กองบุญ 1,500 เล่ม
ได้รับ พระพุทธเจ้าน้อยปางประสูติ

องค์ทองคำแท้ (96.5%) 1 องค์

สั่งแผ่นพับบทสวดมนต์

 

 

แผ่นพับบทสวดมนต์

ประจำวันเกิด 9 สี

บทสวดมนต์

ประจำวันจันทร์

กดอ่าน

บทสวดมนต์

ประจำวันอังคาร

กดอ่าน

บทสวดมนต์

ประจำวันพุธ กลางวัน

กดอ่าน

บทสวดมนต์

ประจำวันพุธ กลางคืน

กดอ่าน

บทสวดมนต์

ประจำวันพฤหัสบดี

กดอ่าน

บทสวดมนต์

ประจำวันศุกร์ (ฟ้า)

กดอ่าน

บทสวดมนต์

ประจำวันศุกร์ (น้ำเงิน)

กดอ่าน

บทสวดมนต์

ประจำวันเสาร์

กดอ่าน

บทสวดมนต์

ประจำวันอาทิตย์

กดอ่าน