“ทำสมาธิ คือการเจริญมรรค” (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

“มรรคมีองค์ ๘ ประการนั้น มันรวมอยู่ที่ ศีล สมาธิ ปัญญา”

….หามุมสงบ หลบแสง และสิ่งวุ่นวายสักนิด
จิตไม่สนใจเสียงอื่นใดที่เข้าหู แต่มีสติกรองได้ว่า
เสียงนี้ยังไม่สำคัญไม่เร่งด่วน หรือสำคัญทันที
(เช่น เสียงตะโกนต่างๆ)

” .. การทำจิตให้สงบ เรียกว่าการทำสมาธิ หรือเรียกว่าการทำกรรมฐาน จิตของเรานี้มันเป็นสิ่งที่กลับ
กลอกมาก ดังที่เราทำกันมา เห็นไหมล่ะ บางวันนั่งสมาธิพักเดียวก็สงบแล้ว

บางวันนั่งยังไงมันก็ไม่สงบมันดิ้นออกมาอยู่จนได้ บางวันก็สบาย บางวันมันก็ไม่สบาย มันแสดงอาการ
ขึ้นมาให้เราเห็น

อย่างนี้ให้เข้าใจว่า “มรรคมีองค์ ๘ ประการนั้น มันรวมอยู่ที่ ศีล สมาธิ ปัญญา” ไม่ได้รวมอยู่ที่อื่น
เมื่อเรารวมเข้ามาแล้ว มันมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา

เช่นเราทำกรรมฐานปัจจุบันนี้ ก็คือ “เราทำมรรคให้เกิดขึ้นนั่นเอง” ไม่ใช่อื่นไกลหรอก .. ”

หลวงปู่ชา สุภัทโท
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๒