ฟังบทสวดเพลินๆ จะได้อานิสงค์หรือไม่ ?

ฟังบทสวดเพลินๆจะได้อานิสงค์หรือไม่ ?
  • ในสมัยพุทธกาล มีพระอรหันต์หลายรูป ไปเผยแพร่ศาสนา ในป่าบ้าง ในถ้ำบ้าง แล้วบรรดาพุทธบริษัทก็มาฟังกัน มีอยุ่ถ้ำหนึ่ง มีค้างคาวอยู่เป็นจำนวนมาก เมื่อพระอรหันต์เทศนา ก็ได้ฟังไปกับเขาด้วย แต่ค้างคาวไม่รู้เรื่องหรอกว่า พระเทศน์อะไรบ้าง เมื่อฟังไปๆ เกิดเคลิ้ม หล่นลงมาตายเป็นจำนวนมาก เมื่อตายไปแล้วอาศัยจิตที่เป็นกุศลกรรม ค้างคาว ก็ไปเกิด ในสวรรค์ชั้นดาวดึง กันหมด นี่แค่อานิสงค์ ของการฟังธรรมะแล้วเกิดปิติอิ่มเอิบใจเท่านั้น
สุนัขในวัดแห่งหนึ่ง เมื่อพระสวดมนต์ก็เข้ามาฟังด้วยกับเขา เมื่อพระนั่งกรรมฐาน ก็มานั่งซบพระ เลยได้อานิสงค์ไปด้วย ถึงแม้จะฟังพระสวดมนต์ไม่รู้เรื่องหรอก พอสุนัขตัวนี้ตายไปแล้ว ตอนกลางคืนก็มีคนเห็นว่าเป็นเทวดาเลย ใส่เครื่องทรงสีเขียว มาบอกว่า..ผมลาละครับ ผมได้ขึ้นสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวะสวัตตี เพราะอาศัยที่พระสวดมนต์และนั่งกรรมฐาน ผมเลยได้อานิสงค์ เวลาพระนั่งกรรมฐาน ผมก็นั่งด้วย เลยไปสววรค์ได้

ธรรมทาน ชนะการให้ทานทั้งปวง

การพิมพ์หนังสือธรรมะแจก เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ อานิสงส์สูง บารมีมาก เพราะเป็นการให้ปัญญา ให้แสงสว่าง ให้ความพ้นทุกข์ ให้ความสงบ ความสุขอันแท้จริงแก่คนทั้งหลาย ให้สุขกาย สุขใจกันถ้วนทั่ว ด้วยพลังแห่งการสวดมนต์ ภาวนา วิปัสนา สมาธิ คือบุญใหญ่ อานิสงส์สูง ง่ายงามสำหรับทุกคน

การสร้างหนังสือสวดมนต์แจกเป็นมหาทาน
จึงเป็นการส่งบุญ มอบแสงสว่าง มหาสติ มหาปัญญา ให้แก่คนทั้งหลาย
ดั่งพุทธพจน์กล่าวไว้ว่า…
“ผู้ใดให้ธรรมทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย”