สวดมนต์เปลี่ยนชีวิต พลิกโชคชะตาได้

สวดมนต์ทุกวัน บุญเพิ่ม กรรมลด สติมาปัญญามาก พาผ่านพ้นอุปสรรค พบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรม และจะสมปรารถนาทุกสิ่งอันเป็นบุญ

การสวดมนต์นานๆ ทำบ่อยๆ นับเป็นการจูนจิตที่ดีมากวิธีหนึ่ง เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจดจ่ออยู่กับถ้อยคำมนตรา พลังงานแห่งการท่องมนต์ ก็จะก่อรูปร่างอันแข็งแกร่ง แม้เรามองไม่เห็นแต่มันมีอยู่จริง จิตที่จดจ่ออยู่กับการสวดมนต์เป็นจิตที่มีสมาธิอยู่ในตัวเอง เมื่อสมาธินิ่งเป็นจุดเดียว ผลก็คือ จิตหรือความคิดย่อมมีฤทธิ์แน่นอน กล่าวคือ..จิตที่มีฤทธิ์ย่อมก่อให้เกิดสติปัญญาที่ไร้ขอบเขต จะทำการงานสิ่งใดๆ ก็คิดหนทางที่พิเศษกว่าใครๆ ได้ก่อนเสมอๆ ไม่มีอะไรมาขัดขวางคนที่มีดวงจิตเป็นสมาธิได้

อะไรที่เราคิด พูด หรือ ทำบ่อยๆ จะส่งผลต่อรูปร่าง โครงสร้างการเชื่อมต่อ และ จำนวนเส้นประสาทในสมองของเรา ยิ่งเราใช้สมองส่วนใดมาก สมองส่วนนั้นจะยิ่งเติบโตแข็งแรงมากขึ้น และยิ่งเราคิดถึงเรื่องใดบ่อยๆ เส้นประสาทที่เกี่ยวข้องกับความคิดนั้น จะยิ่งเชื่อมต่อกันจนแข็งแกร่งกว่าเดิม ไม่ต่างจากกล้ามเนื้อเลย ” การสวดมนต์ควรทำให้บ่อย ทำให้ต่อเนื่อง ทำซ้ำๆซากๆ ทำให้จำเจ ทำจนขึ้นใจ และ บทสวดมนต์จะศักดิ์สิทธิ์เองโดยไม่รู้ตัว จนกลายมาเป็นเวทย์มนต์อันศักดิ์สิทธิ์ในที่สุด

  • ผู้ให้ข้าวน้ำ ถือว่าให้กำลัง
  • ผู้ให้เสื้อผ้า ถือว่าให้ความสวยงาม
  • ผู้ให้ธรรมะเป็นทาน ถือว่า..ให้สติ ให้ปัญญา
  • ให้ความพ้นทุกข์ ให้แสงสว่างแห่งธรรมอันเป็นบุญสูงสุด
  • ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย

ธรรมทาน ชนะการให้ทานทั้งปวง

การพิมพ์หนังสือธรรมะแจก เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ อานิสงส์สูง บารมีมาก เพราะเป็นการให้ปัญญา ให้แสงสว่าง ให้ความพ้นทุกข์ ให้ความสงบ ความสุขอันแท้จริงแก่คนทั้งหลาย ให้สุขกาย สุขใจกันถ้วนทั่ว ด้วยพลังแห่งการสวดมนต์ ภาวนา วิปัสนา สมาธิ คือบุญใหญ่ อานิสงส์สูง ง่ายงามสำหรับทุกคน

การสร้างหนังสือสวดมนต์แจกเป็นมหาทาน
จึงเป็นการส่งบุญ มอบแสงสว่าง มหาสติ มหาปัญญา ให้แก่คนทั้งหลาย
ดั่งพุทธพจน์กล่าวไว้ว่า…
“ผู้ใดให้ธรรมทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย”