อานิสงส์แรงบุญของการสวดมนต์พลิกได้ทุกวิกฤตชีวิต

อานิสงส์แรงบุญของการสวดมนต์พลิกได้ทุกวิกฤตชีวิต
  • หมั่นสวดมนต์-ภาวนา-สมาทานศีล-ขอและให้อโหสิกรรม แผ่เมตตา อุทิศบุญ คือการสร้างบุญใหญ่านิสงส์สูงเสริมดวงหนุนดวงชะตา พลิกวิกฤตปัญหาชีวิตได้จริง
  • สวดมนต์ ปลุกญาน เกิดญาน คนสวดมนต์บ่อยๆ หากทำจนเป็นนิสัย รับรองได้ว่า ชีวิตจะไม่มีทางล้มเหลว เขาจะอยู่ถูกที่ถูกเวลา จะเจอคนดีสม่ำเสมอ สามารถคว้าโอกาสที่ดีได้ทันท่วงทีทุกครั้ง เขาจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะจิตเขานิ่งจนเกิดพลังสั่นสะเทือน เป็นคลื่นความถี่ออกไปเชื่อมโยงกับข้อมูลดีดีที่มีอยู่ในจักรวาล ในคลื่นความถี่นั้นจะมีญานรู้พุ่งออกไปพร้อมๆกัน
คนที่จิตนิ่ง ลางสังหรณ์จะแม่นยำ ติดสินอะไรจะถูกต้อง ถูกทาง ไม่ผิดพลาดล้มเหลว การสวดมนต์เป็นวิธีการหนึ่ง ที่ทำให้จิตรวมเป็นหนึ่ง เกิดความสงบ นิ่ง และมีพลัง
  • ขณะกำลังสวดมนต์ พลังสั่นสะเทือนของเสียงที่เปล่งออกมาจะกระทบกับประสาทของเรา สามารถเปลี่ยนอารมณ์ให้สงบและเกิดศรัทธา ทำให้ญานรู้ในตัวตื่นขึ้นมา ( คือการบริกรรม คือการปลุกจิตใต้สำนึกนั่นเอง )
  • พลังแห่งการสวดมนต์ ยังปลุกเซลล์ส่วนต่างๆของร่างกายให้ตื่นตัวมีชีวิตชีวา ยังส่งผลให้ผู้สวดมีผิวพรรณสดใส อ่อนเยาว์ เปล่งปลั่ง เราจะสังเกตุได้ไม่ยากว่า .. คนสวดมนต์บ่อยๆ หน้าจะเด็กกว่าอายุจริง ยิ่งสวดมนต์มากเท่าใด ผลลัพธ์จะยิ่งเด่นชัดมาก เพราะจิตนิ่งมีพลังมาก จิตเข้มแข็ง ร่ายกายก็สดชื่น อ่อนเยาว์ แข็งแรงไปด้วย
การสวดมนต์เปล่งเสียงดังๆ จะก่อให้เกิดญานรู้ หรือจิตเป็นสมาธิระดับญานได้อย่างไร? วิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้คำตอบชัดเจนถูกต้องที่สุดคือ ” การฝึกด้วยตนเอง ” ไม่ต้องกังวลว่าจะเสียเวลาเปล่า เพียงแค่..นั่งสวดมนต์แล้วจิตไม่เป็นสมาธิ ไม่ทำให้คุณขาดทุนหรอก แต่หากคุณมีศรัทธาเต็มหัวใจ คุณจะเห็นด้วยตนเองว่า หลังจากคุณสวดมนต์ด้วยน้ำเสียงกังวาน เมื่อผ่านไปพักใหญ่ ให้คุณลองนั่งสมาธิดู คุณจะพบว่าจิตเป็นสมาธิเร็วมาก ความจริงแล้ว..อะไรๆก็ไม่สำคัญเท่าจิตเป็นสมาธิ เขาเรียกว่า จิตเตรียมพร้อมที่จะทำงาน
• ผู้ให้ข้าวน้ำ ถือว่าให้กำลัง
• ผู้ให้เสื้อผ้า ถือว่าให้ความสวยงาม
• ผู้ให้ธรรมะเป็นทาน ถือว่า..ให้สติ ให้ปัญญา
• ให้ความพ้นทุกข์ ให้แสงสว่างแห่งธรรมอันเป็นบุญสูงสุด
• ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย
● สพพทานํ ธมมทานํ ชินาติ
● สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ
• การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง
• รสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวง
• ความยินดีในธรรม ย่อมชนะความยินดีทั้งปวง
• ความสิ้นไปแห่งตัณหา ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง

ธรรมทาน ชนะการให้ทานทั้งปวง

การพิมพ์หนังสือธรรมะแจก เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ อานิสงส์สูง บารมีมาก เพราะเป็นการให้ปัญญา ให้แสงสว่าง ให้ความพ้นทุกข์ ให้ความสงบ ความสุขอันแท้จริงแก่คนทั้งหลาย ให้สุขกาย สุขใจกันถ้วนทั่ว ด้วยพลังแห่งการสวดมนต์ ภาวนา วิปัสนา สมาธิ คือบุญใหญ่ อานิสงส์สูง ง่ายงามสำหรับทุกคน

การสร้างหนังสือสวดมนต์แจกเป็นมหาทาน
จึงเป็นการส่งบุญ มอบแสงสว่าง มหาสติ มหาปัญญา ให้แก่คนทั้งหลาย
ดั่งพุทธพจน์กล่าวไว้ว่า…
“ผู้ใดให้ธรรมทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย”