แผ่นพับบทสวดมนต์ และคำขออโหสิกรรม ธรรมทาน สร้างบุญใหญ่ในชีวิต เพิ่มบุญ ลดกรรม

สาเหตุสำคัญที่เป็นกรรมหนักที่ขัดขวางไม่ให้คนนั้นเจริญ มาจากความไม่กตัญญูรู้คุณพ่อแม่ และผู้ที่มีพระคุณ ผลของกรรมหนักนี้จะไปเป็นอุปสรรคกรรมสำคัญที่ปิดกั้นหรือขวางทางชีวิตไว้ ครูบาอาจารย์ท่านเน้นเลยว่า ต้องทำเป็นเรื่องแรก ก่อนไปปลดกรรมลดกรรมอื่นทั้งปวง ถ้าทำเรื่องนี้ก่อนเรื่องอื่นๆ จะสำเร็จโดยง่ายดาย

เรื่องของอุปสรรคกรรมถือว่าเป็นเรื่องแรกและเป็นเรื่องใหญ่มากที่ต้องพูดถึง เพราะการที่คนเรานั้นจะเจริญก้าวหน้าในชีวิต มีความสุขพบความร่ำรวยได้นั้น ต้องขจัดอุปสรรคในชีวิตให้หมดหรือน้อยลงที่สุดเสียก่อน อุปสรรค ความหมายของมันก็คือ เครื่องขัดข้อง, ความขัดข้อง, เครื่องขัดขวางคงไม่มีใครที่ตั้งแต่เกิดจนตายไม่เคยพบความผิดหวัง สิ่งที่ทำให้ไม่สมหวังในชีวิตถูกเรียกว่า “อุปสรรคชีวิต” ซึ่งทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตน

อุปสรรคของเราเกิดจากกรรม หรือการกระทำทางกาย วาจา และใจของเราเอง ถ้าเราคุมการกระทำทั้ง 3 ทางได้ อุปสรรคก็มีน้อยหรือไม่เกิด เช่น เราเกิดอุปสรรคเรื่องการเงินก็เพราะใจเราคิดไม่รอบคอบฟุ้งซ่าน กายเราใช้จ่ายเกินตัว หรือบางคนมีอุปสรรคถึงขนาดถูกให้ออกจากงาน ก็เพราะ “ปากไม่ดี” เป็นต้น

หลายคนเปรียบว่าชีวิตนั้นเหมือนการเดินทางไกล ที่เราต้องคอยตรวจตราเช็คดูเครื่องยนต์ ดูสภาพของรถยนต์ให้พร้อมที่จะทะยานไปข้างหน้า หากเราเห็นว่าเครื่องยนต์นั้นมีอะไรที่ขัดข้องหรือเสื่อมเสียก็ต้องรีบปรับปรุงซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอะไหล่ทันที เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้การเดินทางต้องสะดุดหรือไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้ คงไม่เป็นการดีแน่กับการพบกับอุปสรรคไปตลอดชีวิตทั้งๆ ที่บางครั้งรู้ๆ อยู่กับใจว่าเป็นเพราะอะไร

ในเรื่องของกรรมที่จะทำให้เป็นคนรวยนั้น ส่วนมากจะพูดถึงกรรมดีที่เป็นด้านบวกซึ่งเป็นเรื่องการ” สร้าง” แต่ที่ต้องพูดถึงกรรมไม่ดีที่เป็นอุปสรรคนั้น เพราะเปรียบเหมือนการ”ซ่อม” และเป็นสิ่งที่จะทำควบคู่กันไป เพื่อเป็นการขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิต เหมือนการถมดินให้เต็มปรับให้ราบเรียบก่อนที่จะสร้างบ้าน เพื่อให้การสร้างบ้านนั้นสะดวกราบรื่นไม่มีอะไรติดขัด

ถ้าเป็นชีวิตที่เป็นสุขและเพื่อการที่จะพบกับความสำเร็จของชีวิตก็ต้องละความชั่ว ทำกรรมดี และชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ สังเกตดูว่าทำไมถึงบอกในเรื่องของการละความชั่วเป็นเรื่องแรก เพราะถึงจะทำกรรมดีมากขึ้นเท่าใดก็ตามแต่ยังคงทำกรรมชั่วไปด้วย เรียกว่าทำดีผสมทำชั่วควบคู่ไปด้วย กรรมดีนั้นจะส่งผลยาก เพราะผลของกรรมดีที่มีกรรมชั่วผสมอยู่ กรรมดีที่ทำจะไม่มีกำลังส่งผล หรืออาจจะไม่ส่งผลเลยก็ได้

เพราะในความเป็นจริง ในโลกนี้ไม่มีคนที่สมบูรณ์หรือแสนจะเพอร์เฟคไปทุกอย่าง คนทุกคนต้องมีการกระทำทั้งด้านดีและด้านมืดด้านที่เลวร้ายที่ซุกซ่อนอยู่ ความไม่ดีความชั่วนั้นถือว่าเป็นการผิดพลาดของชีวิตและคนที่รวยหรือคนที่ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ ไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไปเลยแม้แต่น้อย แต่เขามีเคล็ดลับคือ ต้องทำผิดพลาดน้อยที่สุดเท่านั้น!!

” ธรรมทาน “ 

เป็นการสร้างบุญที่เจ้ากรรมนายเวรพอใจและต้องการมากที่สุดบุญหนึ่ง

โดยเฉพาะ เจ้ากรรมนายเวรที่เป็นดวงจิตวิญญาน เพราะทุกครั้งที่เราอุทิศอานิสงส์แห่งการสร้างบุญด้วยธรรมทานนี้ไปถึงเขา ที่เหลือเพียงดวงจิต ไม่มีร่างกาย กระแสบุญแห่งปัญญานี้จะนำเขาไป
สู่ภพภูมิที่ดี และบุญกุศลนี้ จะนำมาซึ่งการให้อโหสิกรรมได้โดยง่าย เร็วที่สุด
อันเป็นหนทางหนึ่งที่ระงับเวรได้ แต่กรรมเราก็ยังต้องรับ แต่ในบางกรรมจะเบาบาง
ลดกำลังลงจนแทบทำอะไรเราไม่ได้เลย ด้วยบุญที่เราทำนั้นเกิดผลที่แรงกว่า

 ผูัให้ธรรมทาน จึงชื่อว่าให้ปัญญา ให้แสงสว่าง ให้ความพ้นทุกข์ ส่งผลให้มีสติปัญญาเห็นแจ้ง ในมรรคผล
เข้าถึงสุขสูงสุดในนิพพาน

 ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย

 ” ธรรมทาน ” นี้ถือว่าเป็นอภัยทานได้ หากเราวางใจ ด้วยการให้ธรรมทานนี้เป็นการให้เพื่อ
“ให้อโหสิกรรม” และ ” ขออโหสิกรรม ” ไปพร้อมๆ กัน

เชิญสร้างบุญใหญ่ในชีวิต เพิ่มบุญ ลดกรรม
ด้วยแผ่นพับสวดมนต์ ธรรมทาน
แผ่นพับบทสวด และคำขออโหสิกรรม

คนที่ปรารถนาจะมีชีวิตรุ่งเรือง
มีทรัพย์ที่มาจากกรรมดีของตนเร็วขึ้น
มีสติ มีปัญญา ในการแก้ไข ปิดอุปสรรคทั้งปวง
และพัฒนาตนเองไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นทุกวัน
ควรหมั่นทำ “ธรรมทาน” อย่างต่อเนื่อง
เพราะบุญที่ทำนี้
และบุญส่วนอื่นที่เราเพียรทำโดยไม่ย่อท้อ
จะรวมเป็นมหากุศลพลิกชีวิตได้จริง

 ออกแบบแผ่นพับให้เปิดเรียง
ตามลำดับเลขหน้า
บทสวดมนต์เรียงลำดับถูกต้อง
เปิดพลิกหน้าได้สะดวก

  ขนาดแผ่นพับ 6 x 3 นิ้ว
เมื่อกางออกขนาด 6 x 18 นิ้ว
มี 16 หน้า
เรียงลำดับการสวดมนต์ประจำวัน
ครบสมบูรณ์ ดังนี้

๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
๒. บทนมัสการพระรัตนตรัย
๓. บทชุมนุมเทวดา
๔. บทอารธนาศีล
๕. บทนมัสการพระพุทธเจ้า
๖. ไตรสรณคมน์
๗. บทสมาทานศีล 5
๘. บทถวายพร
๙. บทชัยมงคลคาถา

๑๐. บทชัยปริตร (มหากาฯ)
๑๑. บทชินบัญชร
๑๒. บทอิติปิโส
๑๓. บทแผ่เมตตาตนเอง
๑๔. บทแผ่เมตตาสรรพสัตว์
๑๕. บทแผ่นส่วนบุญกุศล
๑๖. บทให้อโหสิกรรม ขออโหสิกรรม ถอดถอนสาบาน
๑๗. บทอุทิศบุญแผ่เมตตาครอบจักรวาล

ไม่มีพิมพ์ชื่อเจ้าภาพ

เนื่องจากใช้พื้นที่เพิ่มบทสวดขออโหสิกรรมถอดถอนคำสาบาน
และบทแผ่เมตตาครอบจักรวาล ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อผู้ให้และรับ
ได้อานิสงส์สูงมาก

สร้างบุญมหาทาน ครั้งเดียวครบทั้ง 3 ทาน
คือ วัตถุทาน ด้วยแผ่นพับสวดมนต์
ธรรมทาน ด้วยการให้ธรรมะนำคนสู่การรักษาศีลและเจริญภาวนา อภัยทาน
ด้วยบทอธิษฐานเต็มบุญบารมี
ให้อโหสิกรรมและอโหสิกรรม
เป็นเหตุแห่งโภคทรัพย์ เป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งปวง

อานิสงส์แห่งมหาทานและธรรมทาน
1. กรรมเวรจากอดีตชาติจะได้ลบล้าง
2. หนี้เวรจะได้คลี่คลาย พ้นภัยจากทะเลทุกข์
3. โรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมนายเวรจะพ้นไป
4. สามีภรรยาที่แตกแยกจะคืนดีต่อกัน
5. วิญญาณของเด็กที่แท้งในท้องจะได้ไปเกิดใหม่
6. กิจการงานจะราบรื่นสมความปรารถนา
7. บุตรจะเฉลียวฉลาดและเจริญรุ่งเรือง
8. บารมีคุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข
9. พ่อแม่จะมีอายุยืน
10. ลูกหลานเกเรจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดี
11. วิญญาณทุกข์ของบรรพบุรุษจะพ้นจากการถูกทรมานไปสู่สุคติ

ธรรมทาน บทสวดมนต์ สีสวย

[ux_products type=”row” columns=”3″ columns__sm=”1″ columns__md=”3″ ids=”530,536,537,840,837,917″]