แผ่นพับสวดมนต์ ที่ระลึกงานศพ บุญใหญ่อานิสงส์สูงอุทิศบุญแด่ผู้ล่วงลับและสรรพเจ้ากรรมนายเวร

แผ่นพับสวดมนต์ ที่ระลึกงานศพ

โทนสีขรึมสุภาพ คือสีเหลืองทอง และ สีดำเงิน ขนาดแผ่นพับกระทัดรัด ออกแบบให้เปิดสวดตามเลขหน้าเรียงตามบทสวดมนต์สะดวกถูกต้อง กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าอย่างดีเคลือบลามิเนตด้านกันแสงสะท้อนกันขอบคม เป็นบุญประณีต สีสวย ขนาดพกพาพอดี บทสวดสมบูรณ์ถูกต้อง ปิติอิ่มใจผู้ให้ สุขใจผู้รับ

แผ่นพับสวดมนต์มี ๑๖ หน้า ไม่มีพื้นที่สำหรับพิมพ์ชื่อเจ้าภาพ ด้วยครูบาอาจารย์ท่านเมตตาสอนสั่งว่า..เอาพื้นที่พิมพ์ชื่อเจ้าภาพมาพิมพ์บทสวดให้อโหสิกรรมและขออโหสิกรรม บทแผ่เมตตาเต็มสูตร จะเกิดประโยชน์ เกิดอานิสงส์สูงสุดแก่ผู้สวดมากกว่า และมหาบุญมหาอานิสงส์ทั้งหลายเหล่านั้น ก็จะหลั่งไหลกลับมาสู่ผู้ให้และครอบครัวบุตรหลานญาติมิตรอย่างเอนกอนันต์. ด้วยชื่อเจ้าภาพนั้น มิมีใครอ่านแน่ แต่บทสวดที่ลงไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นั้น คนทั้งหลายสวดแล้วสุขใจ ปิติอิ่มเอมใจ สวดแล้วสวดอีก สวดซ้ำแล้วซ้ำเล่า มหาบุญกุศลบารมีทั้งหลายก็ไหลกลับมาสู่ผู้ให้มิสิ้นมิสุดเลย

” ธรรมทาน “ 

เป็นการสร้างบุญที่เจ้ากรรมนายเวรพอใจและต้องการมากที่สุดบุญหนึ่ง

โดยเฉพาะ เจ้ากรรมนายเวรที่เป็นดวงจิตวิญญาน เพราะทุกครั้งที่เราอุทิศอานิสงส์แห่งการสร้างบุญด้วยธรรมทานนี้ไปถึงเขา ที่เหลือเพียงดวงจิต ไม่มีร่างกาย กระแสบุญแห่งปัญญานี้จะนำเขาไป
สู่ภพภูมิที่ดี และบุญกุศลนี้ จะนำมาซึ่งการให้อโหสิกรรมได้โดยง่าย เร็วที่สุด
อันเป็นหนทางหนึ่งที่ระงับเวรได้ แต่กรรมเราก็ยังต้องรับ แต่ในบางกรรมจะเบาบาง
ลดกำลังลงจนแทบทำอะไรเราไม่ได้เลย ด้วยบุญที่เราทำนั้นเกิดผลที่แรงกว่า

 ผูัให้ธรรมทาน จึงชื่อว่าให้ปัญญา ให้แสงสว่าง ให้ความพ้นทุกข์ ส่งผลให้มีสติปัญญาเห็นแจ้ง ในมรรคผล
เข้าถึงสุขสูงสุดในนิพพาน

 ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย

 ” ธรรมทาน ” นี้ถือว่าเป็นอภัยทานได้ หากเราวางใจ ด้วยการให้ธรรมทานนี้เป็นการให้เพื่อ
“ให้อโหสิกรรม” และ ” ขออโหสิกรรม ” ไปพร้อมๆ กัน

เชิญสร้างบุญใหญ่ในชีวิต เพิ่มบุญ ลดกรรม
ด้วยแผ่นพับสวดมนต์ ธรรมทาน
แผ่นพับบทสวด และคำขออโหสิกรรม

คนที่ปรารถนาจะมีชีวิตรุ่งเรือง
มีทรัพย์ที่มาจากกรรมดีของตนเร็วขึ้น
มีสติ มีปัญญา ในการแก้ไข ปิดอุปสรรคทั้งปวง
และพัฒนาตนเองไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นทุกวัน
ควรหมั่นทำ “ธรรมทาน” อย่างต่อเนื่อง
เพราะบุญที่ทำนี้
และบุญส่วนอื่นที่เราเพียรทำโดยไม่ย่อท้อ
จะรวมเป็นมหากุศลพลิกชีวิตได้จริง

 ออกแบบแผ่นพับให้เปิดเรียง
ตามลำดับเลขหน้า
บทสวดมนต์เรียงลำดับถูกต้อง
เปิดพลิกหน้าได้สะดวก

  ขนาดแผ่นพับ 6 x 3 นิ้ว
เมื่อกางออกขนาด 6 x 18 นิ้ว
มี 16 หน้า
เรียงลำดับการสวดมนต์ประจำวัน
ครบสมบูรณ์ ดังนี้

๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
๒. บทนมัสการพระรัตนตรัย
๓. บทชุมนุมเทวดา
๔. บทอารธนาศีล
๕. บทนมัสการพระพุทธเจ้า
๖. ไตรสรณคมน์
๗. บทสมาทานศีล 5
๘. บทถวายพร
๙. บทชัยมงคลคาถา

๑๐. บทชัยปริตร (มหากาฯ)
๑๑. บทชินบัญชร
๑๒. บทอิติปิโส
๑๓. บทแผ่เมตตาตนเอง
๑๔. บทแผ่เมตตาสรรพสัตว์
๑๕. บทแผ่นส่วนบุญกุศล
๑๖. บทให้อโหสิกรรม ขออโหสิกรรม ถอดถอนสาบาน
๑๗. บทอุทิศบุญแผ่เมตตาครอบจักรวาล

ไม่มีพิมพ์ชื่อเจ้าภาพ

เนื่องจากใช้พื้นที่เพิ่มบทสวดขออโหสิกรรมถอดถอนคำสาบาน
และบทแผ่เมตตาครอบจักรวาล ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อผู้ให้และรับ
ได้อานิสงส์สูงมาก

สร้างบุญมหาทาน ครั้งเดียวครบทั้ง 3 ทาน
คือ วัตถุทาน ด้วยแผ่นพับสวดมนต์
ธรรมทาน ด้วยการให้ธรรมะนำคนสู่การรักษาศีลและเจริญภาวนา อภัยทาน
ด้วยบทอธิษฐานเต็มบุญบารมี
ให้อโหสิกรรมและอโหสิกรรม
เป็นเหตุแห่งโภคทรัพย์ เป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองทั้งปวง

อานิสงส์แห่งมหาทานและธรรมทาน
1. กรรมเวรจากอดีตชาติจะได้ลบล้าง
2. หนี้เวรจะได้คลี่คลาย พ้นภัยจากทะเลทุกข์
3. โรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมนายเวรจะพ้นไป
4. สามีภรรยาที่แตกแยกจะคืนดีต่อกัน
5. วิญญาณของเด็กที่แท้งในท้องจะได้ไปเกิดใหม่
6. กิจการงานจะราบรื่นสมความปรารถนา
7. บุตรจะเฉลียวฉลาดและเจริญรุ่งเรือง
8. บารมีคุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุข
9. พ่อแม่จะมีอายุยืน
10. ลูกหลานเกเรจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดี
11. วิญญาณทุกข์ของบรรพบุรุษจะพ้นจากการถูกทรมานไปสู่สุคติ

ธรรมทาน บทสวดมนต์ สีสวย

[ux_products type=”row” columns=”3″ columns__sm=”1″ columns__md=”3″ ids=”530,536,537,840,837,917″]