ธรรมทาน แผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย

สวดมนต์ ภาวนา วิปัสสนา สมาธิ
คือบุญใหญ่ อานิสงส์สูง ง่ายงามสำหรับทุกคน ทุกผู้ทุกนาม ทุกดวงจิตวิญญาณ

การสร้างธรรมทาน แจกบทสวดมนต์ที่ถูกต้อง คุณภาพดี สีสวยงามประณีต คือมหาธรรมทานยิ่งใหญ่
บุญใหญ่ อานิสงสฺ์สูง เพราะเป็นการส่งบุญด้วยการให้ปัญญา ให้ความสว่าง ความว่าง ความสุขสงบ มหาสติ มหาปัญญาไปสู่คนทั้งหลาย เอิบอิ่มใจผู้ให้ ปิติสุขใจผู้รับ เปรียบดั่งเราปลูกต้นบุญ อำนาจแห่งบุญก็เติบโตแผ่ขยาย แตกหน่องอกงาม ออกดอก ออกผล แพร่ขยายหน่อเนื้อเชื้อบุญออกไปตลอดกาลไม่มีสิ้น ไม่มีสุด

การสร้างหนังสือสวดมนต์แจกเป็นทาน

จึงชื่อว่าเป็นการปลูกต้นบุญชีวิต ต้นบุญแห่งธรรม ปลูกบุญแห่งความสว่าง
สงบ ง่ายงามแก่ชีวิต ดั่งพุทธพจน์กล่าวว่า..
ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย

ธรรมทาน
– แผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย –
หนังสือสร้างบุญ สร้างสุข สร้างปัญญาญาณ ให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย

บทสวดมนต์ พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ ๑๙ บท

 • พร้อมด้วยคาถาบูชาดวงชะตา บทขออโหสิกรรม บทแผ่เมตตาอุทิศบุญครบสูตร
 • กรอบเดินลายทองเทวบุตร เทวดา พญานาคราช พระพุทธเจ้ารักษา เป็นมหามงคล
 • รูปเล่มขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก ยกลายเดินทองบนพื้นสีสวย กระดาษอาร์ตเคลือบด้านกันน้ำกันแสงสะท้อน ถนอมสายตา
 • ออกแบบแผ่นพับให้เปิด -พลิกหน้าสวดมนต์ โดยเรียงลำดับตามเลขหน้าได้อย่างสะดวก
 • เรียงลำดับบทสวดมนต์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์สำหรับการสวดมนต์ประจำวัน เพื่อมงคลชีวิต

บทสวดมนต์ 10 สีสวย

เดินลายทองเทวบุตร เทวดา

 1. สีแดง เดินลายทอง :: วันอาทิตย์
 2. สีเหลือง เดินลายทอง :: วันจันทร์
 3. สีชมพู เดินลายทอง :: วันอังคาร
 4. สีเขียวมรกต เดินลายทอง :: วันพุธ
 5. สีส้ม เดินลายทอง :: วันพฤหัสบดี
 6. สีฟ้า เดินลายทอง :: วันศุกร์
 7. สีม่วง เดินลายทอง :: วันเสาร์
 8. สีน้ำตาล เดินลายทอง
 9. สีน้ำเงิน เดินลายทอง
 10. สีเงิน เดินลายทอง
 11. สีดำ เดินลายทอง

 

เ ลื อ ก สี ไ ด้ 2 แบบ

 1. สีเดียว >> 100 เล่ม 1 สี

2.คละสี 10 สีสวย >> 100 เล่ม สีละ 10 เล่ม

19 บทสวดมนต์ พระคาถาศักดิ์สิทธิ์

๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
๒. บทกราบพระรัตนตรัย
๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๔. บทขอขมาพระรัตนตรัย
๕. บทไตรสรณคมน์
๖. คำสมาทานศีล5
๗. บทถวายพรพระรัตนตรัย (อิติปิโสฯ)
๘. พุทธชัยมงคลคาถา
๙. มหาการุณิโก
๑๐. สรรพมงคลคาถา
๑๑. คาถาชินบัญชร
๑๒. อิติปิโสฯ
๑๓. คาถาบูชาดวงชะตา
๑๔. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
๑๕. บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
๑๖. บทแผ่บุญกุศล
๑๗. คาถาล้างกรรม (หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค)
๑๘. บทขออโหสิกรรม-ถอนสาบาน
๑๙. บทกรวดน้ำแผ่เมตตา ( หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

►ไ ม่ มี พิ ม พ์ ชื่ อ เ จ้ า ภ า พ ◄

บทสวดมนต์ดีงามเต็ม 16 หน้า 8 พับ
ครูบาอาจารย์ท่านว่า..เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ให้ และ ผู้รับเหลือคณาด้วยบุญง่ายงามนั้นเกิดที่จิตอันคิดให้ เพียงกำหนดจิตแผ่บุญออกไปก็สะท้านสะเทือนถึง 31 ภพภูมิ

[bookshelf cat=”bookshelf-1″] [bookshelf cat=”bookshelf-2″]

[ambre cat='book-1']

ราคาแผ่นพับบทสวดมนต์

ราคาเล่มละ ๑๓ บาท
๑ กองบุญ มี ๑๐๐ เล่ม
กองบุญละ ๑,๓๐๐ บาท
บวกค่าจัดส่งตามน้ำหนัก

☼ ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ สั่งกี่เล่มก็ได้
มากหรือน้อยก็ราคาเดียวกันค่ะ
【เล่มละ ๑๓ บาท 】

อัตราค่าจัดส่ง

๑ กองบุญ ค่าส่ง ๑๕๐ บาท

๒ – ๓ กองบุญ ค่าส่ง ๒๐๐ บาท

๔ – ๙ กองบุญ ค่าส่ง ๓๐๐ บาท

๑๐ กองบุญ ขึ้นไป ค่าส่ง ๕๐๐ บาท

วัตถุมงคลล้ำค่าที่ระลึก

Upload Image...

ผู้ให้ข้าวน้ำ ถือว่าให้กำลัง
ผู้ให้เสื้อผ้าถือว่าให้ความสวยงาม
แต่..ผู้ให้ธรรมะเป็นทาน
ถือว่าเป็นผู้ให้ความเป็นคน ให้สติปัญญา
ให้ความพ้นทุกข์ ให้ทางสว่างแห่งธรรม

[ux_products products=”14″ show=”featured”]