ธรรมทาน

“แผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย”
หนังสือสร้างบุญ สร้างสุข สร้างปัญญาญาณ
ให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย

การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง การพิมพ์หนังสือธรรมะแจก เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ อานิสงส์สูง บารมีมาก เพราะเป็นการให้ปัญญา ให้แสงสว่าง ให้ความพ้นทุกข์ ให้ความสงบ ความสุขอันแท้จริงแก่คนทั้งหลาย ให้สุขกาย สุขใจกันถ้วนทั่ว ด้วยพลังบุญแห่งการสวดมนต์ ภาวนา วิปัสนา สมาธิ คือบุญใหญ่ อานิสงส์สูง ง่ายงามสำหรับทุกคน

เปรียบดั่งเราปลูกต้นบุญ ต้นธรรม

อำนาจแห่งบุญ ธรรม กรรมดีนั้น ก็เติบโตแผ่ขยาย
แตกหน่องอกงาม ออกดอก ออกผล

แพร่ขยายร่มใบแห่งบุญเผยแผ่ออกไปตลอดกาล

การสร้างหนังสือสวดมนต์แจกเป็นมหาธรรมทาน
จึงเป็นการส่งบุญ มอบแสงสว่าง มหาสติ มหาปัญญา ให้แก่คนทั้งหลาย
ดั่งพุทธพจน์กล่าวไว้ว่า..ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย”

ผู้ให้ข้าวน้ำ ถือว่าให้กำลัง
ผู้ให้เสื้อผ้า ถือว่าให้ความสวยงาม

ผู้ให้ธรรมะเป็นทาน ถือว่า..ให้สติ ให้ปัญญา
ให้ความพ้นทุกข์ ให้แสงสว่างแห่งธรรมอันเป็นบุญสูงสุด

แผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย พระคาถาศักดิ์สิทธิ์ ๑๙ บท

พร้อมด้วยคาถาบูชาดวงชะตา บทขออโหสิกรรม บทแผ่เมตตาอุทิศบุญครอบจักรวาล

กรอบเดินลายทองเทวบุตร เทวดา พญานาคราช พระพุทธเจ้ารักษา เป็นมหามงคลยิ่ง
รูปเล่มขนาดกระทัดรัด พกพาสะดวก ยกลายเดินทองบนพื้นสีสวย กระดาษอาร์ตเคลือบด้านกันน้ำ
กันแสงสะท้อน ถนอมสายตา ออกแบบให้พลิกหน้าสวดมนต์โดยเรียงตามหมายเลขหน้าสะดวกมาก
ลำดับบทสวดมนต์ถูกต้อง บทสวดมนต์อันสำคัญครบถ้วน สมบูรณ์สำหรับการสวดมนต์ประจำวัน
สร้างบุญด้วยทานอันงามประณีต ปิติใจผู้ให้ อิ่มใจผู้รับ เทวดาสรรเสริญ

บทสวดมนต์ 11 สีสวย

เดินลายทองเทวบุตร เทวดา

 1. สีแดง เดินลายทอง :: วันอาทิตย์
 2. สีเหลือง เดินลายทอง :: วันจันทร์
 3. สีชมพู เดินลายทอง :: วันอังคาร
 4. สีเขียวมรกต เดินลายทอง :: วันพุธ
 5. สีส้ม เดินลายทอง :: วันพฤหัสบดี
 6. สีฟ้า เดินลายทอง :: วันศุกร์
 7. สีม่วง เดินลายทอง :: วันเสาร์
 8. สีน้ำตาล เดินลายทอง
 9. สีน้ำเงิน เดินลายทอง
 10. สีเงิน เดินลายทอง
 11. สีดำ เดินลายทอง

เ ลื อ ก สี ไ ด้ 2 แบบ

 1. สีเดียว >> 100 เล่ม 1 สี

2.คละสี 11 สีสวย

ของกำนัล-วัตถุมงคล

1 กองบุญ รับพระพุทธเจ้าน้อยเนื้องทองโบราณ
หรือพระสีวลีเนื้องทองโบราณ

3 กองบุญ รับขวดน้ำทองแดงอายุรเวท

5 กองบุญ รับวิทยุเสียงธรรม-คาถาศักดิ์สิทธิ์

19 บทสวดมนต์ พระคาถาศักดิ์สิทธิ์

๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
๒. บทกราบพระรัตนตรัย
๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๔. บทขอขมาพระรัตนตรัย
๕. บทไตรสรณคมน์
๖. คำสมาทานศีล5
๗. บทถวายพรพระรัตนตรัย (อิติปิโสฯ)
๘. พุทธชัยมงคลคาถา
๙. มหาการุณิโก
๑๐. สรรพมงคลคาถา
๑๑. คาถาชินบัญชร
๑๒. อิติปิโสฯ
๑๓. คาถาบูชาดวงชะตา
๑๔. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
๑๕. บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
๑๖. บทแผ่บุญกุศล
๑๗. คาถาล้างกรรม (หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค)
๑๘. บทขออโหสิกรรม-ถอนสาบาน
๑๙. บทกรวดน้ำแผ่เมตตา ( หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

►ไ ม่ มี พิ ม พ์ ชื่ อ เ จ้ า ภ า พ ◄

บทสวดมนต์ดีงามเต็ม 16 หน้า 8 พับ
ครูบาอาจารย์ท่านว่า..เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ให้ และ ผู้รับเหลือคณาด้วยบุญง่ายงามนั้นเกิดที่จิตอันคิดให้ เพียงกำหนดจิตแผ่บุญออกไปก็สะท้านสะเทือนถึง 31 ภพภูมิ

ราคาแผ่นพับบทสวดมนต์

ราคาเล่มละ ๑๓ บาท
๑ กองบุญ มี ๑๐๐ เล่ม
กองบุญละ ๑,๓๐๐ บาท
บวกค่าจัดส่งตามน้ำหนัก

☼ ไม่มีกำหนดขั้นต่ำ สั่งกี่เล่มก็ได้
มากหรือน้อยก็ราคาเดียวกันค่ะ
【เล่มละ ๑๓ บาท 】

อัตราค่าจัดส่ง

1 กองบุญ ค่าส่ง 100 บาท

3-4 กองบุญ ค่าส่ง 150 บาท

5-8 กองบุญ ค่าส่ง 250 บาท

9-10 กองบุญ ขึ้นไป ค่าส่ง 350 บาท

ขนาดแผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย

ขนาดเล่ม 6 x 3 นิ้ว
ขนาดเมื่อกางออก 6 x 18 นิ้ว
8 พับ 16 หน้า

ของกำนัล - วัตถุมงคล

สำหรับกัลยาณธรรมผู้ร่วมบุญธรรมทาน

1 กองบุญ ได้รับ พระพุทธเจ้าน้อย เนื้อทองโบราณ 1 องค์ หรือ พระสีวลี 1 องค์

ตัวอย่างบทสวดมนต์ 16 หน้า
กดลูกศรสีฟ้าด้านข้างเพื่อเลื่อนหน้า
[ambre cat='book-8']

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ

การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

➤ แผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย >> https://bit.ly/3jwpYt5
➤ 11 สีสวย >> https://bit.ly/3jpUrsD
➤พระพุทธเจ้าน้อย >> https://bit.ly/2ZSkil4
➤พระสีวลีมหาลาภ >> https://bit.ly/2ORTxqG
➤ขวดน้ำทองแดงอายุรเวท >> https://bit.ly/2PgWEsG
➤ วิทยุเสียงธรรมคาถาศักดิ์สิทธิ์ >> https://bit.ly/3fQJOwX
➤ สารบัญเสียงธรรมคาถาศักดิ์สิทธิ์>> https://bit.ly/3iwm9m2

[ambre cat='book-6']

[ambre cat='book-5]

[ux_products products=”14″ show=”featured”]

[ambre cat='book6']