“การบวชจิต” หรือ “การบวชใน” ตามสูตรของ “หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ” บวช ไม่เกินสามปี… ชีวิตจะเปลี่ยน!!

บวชจิต” เคล็ดลับการบวชในใจของ “#หลวงปู่ดู่”! คนอื่นไม่รู้…แต่ภูตผีเทวดารู้!
บวช ไม่เกินสามปี… ชีวิตจะเปลี่ยน!!

หลวงปู่ดู่ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
“การบวชทั้งในและนอกมันลำบากในยุคนี้
เราบวชใน คนไม่รู้ … แต่ผีรู้ เทวดารู้
 
การบวชใน เป็นกรรมฐาน อย่างหนึ่ง  เวลาทำบุญ ให้นึกว่าตัวเองเป็นพระ …จะได้ชิน  ถ้าทำบ่อยๆ จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติ
 
เวลาทำความดีอะไรก็ตาม…ให้นึกว่าตัวเองเป็นพระ มันจะปรับออกมาข้างนอกเอง  เป็นการบวชจากข้างในไปหาข้างนอก คือ  ด้วยรูปลักษณ์ในการบวชที่เป็นพระ นั้น พอเราบวชแล้ว เราจะไม่กล้าทำอะไรที่ไม่ดี  เวลาเราแผ่บุญออกไป พลังงานก็ผ่านเราออกไปได้มากกว่า
 
พลังงานนี้จะผ่านพระ ได้มากกว่าฆราวาสนะ… ลองคิดดูสิ  เราเป็นพระ นะ (บวชใน) แค่เรานึกนี่ก็เป็นแล้ว  ทำไม่เกินสามปีจะรู้สึกว่าเราเป็นพระ  เรื่องอะไรที่ไม่ดี เราจะไม่พูด ไม่ทำ  แม้แต่ในฝันยังเป็นพระ เลย
 
บวชจิต แล้วต้องสึกไหม…ไม่ต้อง  มันไม่เกี่ยวกัน  เรื่องโลกกับเรื่องธรรมเป็นคนละเรื่อง  เวลาอยู่ทางโลกก็อยู่ไป  เมื่อไรอยู่ทางธรรมเราก็บวชใน
 
ตื่นขึ้นมาก็ให้ทำ แล้วกราบพระ ๖ ครั้ง แล้วทำวัตร สั้น ๆ อาราธนา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่องค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบัน  เวลากินข้าว อาบน้ำ เวลาว่าง เวลานอน ให้สวด ให้ ภาวนา จนกว่าจะหลับ … สามปีจะรู้สึกว่า ข้างนอกจะเปลี่ยน
 
ทรงอารมณ์แบบนี้มีอานิสงส์มหาศาล… เป็นบุญ ทุกลมหายใจเข้าออก”
หลวงปู่ดู่ ได้แนะเคล็ดในการบวชจิต ไว้ว่า
 
“ในขณะที่เรานั่งสมาธิ เจริญภาวนา นั้น คำกล่าวว่า
 
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ให้นึกถึงว่าเรามี พระพุทธเจ้า เป็นพระอุปัชฌาย์ของเรา
 
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
ให้นึกว่าเรามี พระธรรม เป็นพระกรรมวาจาจารย์
 
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ
ให้นึกว่าเรามี พระอริยสงฆ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์

แล้วอย่าสนใจ ขันธ์๕ หรือร่างกายเรานี้ … ให้สำรวมจิต ให้ดี มีความยินดีในการบวช ชายก็ตั้งจิตเป็นพระภิกษุ หญิงก็ตั้งจิตเป็น พระภิกษุณี อย่างนี้จะมีอานิสงส์สูงมาก … จัดเป็นเนกขัมมบารมีขั้นอุกฤษฏ์ทีเดียว”

ธรรมทาน ชนะการให้ทานทั้งปวง

การพิมพ์หนังสือธรรมะแจก เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ อานิสงส์สูง บารมีมาก เพราะเป็นการให้ปัญญา ให้แสงสว่าง ให้ความพ้นทุกข์ ให้ความสงบ ความสุขอันแท้จริงแก่คนทั้งหลาย ให้สุขกาย สุขใจกันถ้วนทั่ว ด้วยพลังแห่งการสวดมนต์ ภาวนา วิปัสนา สมาธิ คือบุญใหญ่ อานิสงส์สูง ง่ายงามสำหรับทุกคน

การสร้างหนังสือสวดมนต์แจกเป็นมหาทาน
จึงเป็นการส่งบุญ มอบแสงสว่าง มหาสติ มหาปัญญา ให้แก่คนทั้งหลาย
ดั่งพุทธพจน์กล่าวไว้ว่า…
“ผู้ใดให้ธรรมทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย”