30 ความมหัศจรรย์!!! ถ้าปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง จะเกิดสิ่งต่อไปนี้

ความมหัศจรรย์จากการปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง นับตั้งแต่ โกรธน้อยลง เห็นความโกรธเร็วขึ้น /เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ตัดสินถูกผิดน้อยลง / เห็นความเลวของตนมากขึ้น เห็นความดีของผู้อื่นมากขึ้น และประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย

30 ความมหัศจรรย์!!! ถ้าปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้อง จะเกิดสิ่งต่อไปนี้

1. โกรธน้อยลง เห็นความโกรธเร็วขึ้น

2. เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ตัดสินถูกผิดน้อยลง

3. เห็นความเลวของตนมากขึ้น เห็นความดีของผู้อื่นมากขึ้น

4. รับฟังมากขึ้น อยากอวดภูมิรู้น้อยลง

5. ไม่อยากโกหก หลีกเหลี่ยงการนินทา พูดน้อยลง

6. แสวงหาความสุขแบบกามคุณน้อยลง
กิน ดื่ม เที่ยว ต้องการสุขแบบโลกๆ น้อยลง

7. มีสมาธิในการทำงานมากขึ้น
ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้น

8. ใช้เงินเพื่อตนเองน้อยลง เพราะความต้องการน้อยลง

9. สนใจฟังเรื่องละกิเลส ไม่ค่อยสนใจเรื่องเพิ่มกิเลส

10. ไม่จุกจิกจู้จี้ ไม่ขี้บ่น ไม่คิดมาก

11. ละอายใจเมื่อคิดชั่ว เมตตามากขึ้น คิดถึงส่วนร่วมมากขึ้น

12. รักษาข้าวของเครื่องใช้มากขึ้น แต่ไม่หวงแหน

13. ยึดในตัวผู้อื่นน้อยลง ต้องการความเข้าใจน้อยลง
เป็นอิสระจากผู้อื่นมากขึ้น

14. หลับสบาย ไม่ค่อยฝัน ควบคุมเวลาตื่นนอนได้ดังใจ

15. ไม่เห็นสิ่งต่างๆ เป็นบวกหรือลบ
เห็นเพียงความธรรมดาของโลก

16. คลุกคลีกับหมู่คณะตามกาลเทศะ
ไม่คลุกคลีตามอำเภอใจ สนใจสำรวจความเลวของตนเอง

17. รับรู้ความงามจากธรรมชาติได้มากขึ้น รักต้นไม้มากขึ้น

18. ไม่อยากสะสมอะไร มีของเท่าที่จำเป็น

19. อยากได้อะไรมักสมหวัง คิดอะไรมักได้ดังใจ

20. เห็นปัญหาเป็นเรื่องสนุก ขำขัน มองแล้วยิ้ม

21. ไม่ค่อยสนใจคำสรรเสริญนินทา

22. เจอคนดีมากขึ้น พบครูผู้ชี้ทางเจริญได้

23. ไม่กลัวใคร เห็นทุกคนเป็นเพื่อนเสมอกัน

24. ต้องการควบคุมผู้อื่นน้อยลง
ต้องการเปลี่ยนความคิดผู้อื่นน้อยลง มั่นใจตัวเองมากขึ้น

25. ค้นพบสิ่งน่าสนใจรอบตัวที่ไม่เคยพบมากก่อน

26. คาดเดาอนาคตได้ถูกต้องมากขึ้น

27. คิดถึงความตายมากขึ้น เห็นชีวิตแสนสั้นแต่มีคุณค่า

28. ความสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น คิดนอกกรอบ
แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ความคิดเป็นระบบมากขึ้น

29. ความรู้สึกเหงาหายไป

30. อยู่กับลมหายใจได้นานขึ้น ดึงสติกลับมารู้ตัวได้เร็ว