ทุกคนสามารถไปนิพพานได้ ดูคุณยายเป็นตัวอย่าง

กระดูกของยายเจือน คนป่วยธรรมดาๆที่หลานสาวเอาเทปธรรมะของหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง มาเปิดให้ยายฟังอยู่ตลอด และเอาสมเด็จองค์ปฐมปางพระนิพพานมาตั้งไว้ให้ยายดูอยู่ตลอดเพื่อให้เป็นพุทธานุสติ แม้นว่ายายจะพูดไม่ได้ขยับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีอาการของคนที่เป็นอัลไซเมอร์ และมีอาการของคนที่เป็นอัมพฤกษ์ จริงๆแล้วมากกว่าอัมพฤกษ์ จริงๆแล้วน่าจะเป็นอัมพาต แต่ที่ไม่เป็นอัมพาตเพราะว่ายายสามารถขยับมือทั้งสองข้างได้
  • แต่ด้วยความอุตสาหะของหลานสาวก็ยังเอาเทปธรรมะของหลวงพ่อใส่หูฟังให้ยายฟังอยู่ทุกวี่ทุกวันไม่ว่ายายจะฟังรู้เรื่องหรือไม่ก็ตามไม่ว่าประสาทรับรู้ของยายจะใช้ได้ผลเหมือนคนปกติทั่วไปหรือไม่ก็ตาม แต่ปรากฏว่าเมื่อยายเจือนได้ถึงแก่มรณาของชีวิต เมื่อฌาปนกิจศพของยาย ปรากฏว่ากระดูกของยายกลายเป็นพระธาตุ1องค์ และกระดูกชิ้นอื่นๆที่เป็นกระดูกธรรมดาก็มาแปรสภาพเป็นพระธาตุในภายหลัง ค่อยๆแปรอย่างเป็นธรรมชาติ และยายก็ได้มาเข้าฝันหลานสาวแนะนำในการปฏิบัติตรงจุดเดียวคือตัดสักกายทิฐิแค่ตัวเดียวคือหัวใจของพระพุทธศาสนา และยายก็ได้มาเข้าฝันบอกหลานสาวเพื่อรับรองว่ายายไปนิพพานแล้ว ยายบอกกับหลานสาวในฝันว่ายายบรรลุเข้าอรหัตตผลจนทำให้สังขารร่างกายของยายไม่สามารถรองรับพระสมณะธรรมอันยิ่งใหญ่ได้ จึงต้องทิ้งสังขารเอาไว้ให้โลกนี้ส่วนดวงจิตที่วิสุทธิก็ไปอยู่แดนบรมสุขที่พระพุทธเจ้า หลวงพ่อพระราชพรหมยาน และพระอรหันต์ทั้งหมดเสด็จไปอยู่ดีแล้ว

เรื่องนี้เป็นกำลังใจให้ลูกหลานหลวงพ่อเป็นอย่างมาก ทำให้พวกเรายิ่งมั่นใจและมั่นคงในคำสอนของหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่ง เราจะทำตามคำสอนของหลวงพ่ออย่างสุดชีวิต ชีวิตนี้ขออุทิศเพื่อพระนิพพานในชาติปัจจุบันตายจากชาตินี้เมื่อไหร่สิ้นลมหายใจเมื่อไหร่ขอไปพระนิพพานที่เดียวเท่านั้น เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าคำสอนของหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุงว่าท่านสอนได้ตรง ว่าท่านสอนได้ถูกต้องตามคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนิพพานมีจริง คนธรรมดาๆสามัญสามารถเข้าสู่พระอริยเจ้าได้และไปพระนิพพานได้จริง
การปฏิบัติไม่ได้ยากอย่างที่เราคิด เพียงแค่เราอุทิศทั้งชีวิตก็พ

ธรรมทาน ชนะการให้ทานทั้งปวง

การพิมพ์หนังสือธรรมะแจก เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ อานิสงส์สูง บารมีมาก เพราะเป็นการให้ปัญญา ให้แสงสว่าง ให้ความพ้นทุกข์ ให้ความสงบ ความสุขอันแท้จริงแก่คนทั้งหลาย ให้สุขกาย สุขใจกันถ้วนทั่ว ด้วยพลังแห่งการสวดมนต์ ภาวนา วิปัสนา สมาธิ คือบุญใหญ่ อานิสงส์สูง ง่ายงามสำหรับทุกคน

การสร้างหนังสือสวดมนต์แจกเป็นมหาทาน
จึงเป็นการส่งบุญ มอบแสงสว่าง มหาสติ มหาปัญญา ให้แก่คนทั้งหลาย
ดั่งพุทธพจน์กล่าวไว้ว่า…
“ผู้ใดให้ธรรมทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย”