สวรรค์-นรก เราเลือกได้

  • จิตเบาลอยขึ้น สุคติภูมิ ยิ่งเบายิ่งลอยขึ้นสูง

    งดเว้นจากการเบียดเบียนไม่ทำให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน ไม่เพิ่มความหนักให้กับตัวเอง เจริญสติ สมาธิ กรรมฐาน เพิ่มบารมีธรรมให้กับตนเองจนเต็มจนพ้นจากกองทุกข์ คือพระนิพพาน

  • จิตหนักจมลงต่ำ อบายภูมิ สัตว์เดรัจฉาน

    เปรต อสูรกาย สัตว์นรก

    สร้างเวรสร้างกรรมเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เพิ่มความหนักให้กับตนเอง ไม่เห็นความสำคัญในการทำกรรมฐาน เจริญสติ โลภ โกรธ หลง อัดแน่น

เราเลือกได้ขณะที่เราเป็นมนุษ์อดีตเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้ว

เรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ ไม่ควรนึกถึง อนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงไม่ควรวิตกกังวลถึง ทำทุกโมเม้นในปัจจุบันให้ดีที่สุด ไม่เพิ่มความหนักให้กับตนเอง ไม่ทำให้ตนเอง และ ผู้อื่นเดือดร้อน งดเว้นจากการเบียดเบียนทั้งปวง อโหสิกรรม และ ขอขมากรรมทุกวัน ให้ความสำคัญกับการนั่งสมาธิ กรรมฐาน เพิ่มบารมีธรรมให้กับตนเอง ทานศีล ภาวนา เพียงเท่านี้จิตของเราก็จะเบาขึ้นเรื่อยๆ

ธรรมทาน ชนะการให้ทานทั้งปวง

การพิมพ์หนังสือธรรมะแจก เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ อานิสงส์สูง บารมีมาก เพราะเป็นการให้ปัญญา ให้แสงสว่าง ให้ความพ้นทุกข์ ให้ความสงบ ความสุขอันแท้จริงแก่คนทั้งหลาย ให้สุขกาย สุขใจกันถ้วนทั่ว ด้วยพลังแห่งการสวดมนต์ ภาวนา วิปัสนา สมาธิ คือบุญใหญ่ อานิสงส์สูง ง่ายงามสำหรับทุกคน

การสร้างหนังสือสวดมนต์แจกเป็นมหาทาน
จึงเป็นการส่งบุญ มอบแสงสว่าง มหาสติ มหาปัญญา ให้แก่คนทั้งหลาย
ดั่งพุทธพจน์กล่าวไว้ว่า…
“ผู้ใดให้ธรรมทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย”