การพิมพ์หนังสือธรรมะแจก ถือเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่กว่าทานอื่นใด
เพราะเป็นการให้บุญใหญ่อานิสงส์สูง ให้ความดี ให้ความสุข
ให้ความถูกต้อง ให้แสงสว่าง ให้สติ ให้ปัญญา ให้ผ่านพ้นทุกข์
จนสามารถตั้งมั่นอยู่ในธรรมได้ เกิดความผาสุขสวัสดี ทั้งแก่ตนเองและคนรอบข้าง
โดยเหตุนี้อานิสงส์ผลบุญแห่งธรรมทาน จึงยิ่งใหญ่ ส่งผลกว้างไกลไพศาลแก่สาธุชน
ด้วยอานุภาพของการสวดมนต์นั้นมีมากมายเอนกอนันต์ ที่พิสูจน์แล้วทั้งพุทธศาสตร์
จิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทุกๆศาสตร์

“สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง”

 ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน 

ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย

เมื่อมีหนึ่งคนสวดมนต์ แผ่เมตตา ทำสมาธิ
เราผู้สร้างทานก็ได้รับมหาอานิสงส์แห่งบุญนั้นๆด้วย
ผู้รับพันคน บุญเข้ามาหาเราพันทาง หมื่นทาง แสนทาง กระแสบุญกระแสแห่งเมตตาถูกส่งออก-ถูกรับ และแผ่ขยายต่อๆออกไป มิสิ้นสุด อำนาจแห่งบุญ พลังแห่งความสุข
สงบ เมตตาดีงาม สว่าง ชุ่มเย็น แผ่ไพศาลไปทั่วอนันตจักรวาล กระแสบุญเกิดตลอดเวลา

” การสร้างธรรมทาน แจกหนังสือสวดมนต์ ” มีอานิสงส์
แห่งบุญบารมีสูงยิ่ง เปรียบดั่งเราปลูกต้นบุญ อำนาจแห่งบุญก็เติบโตแผ่ขยาย แตกหน่องอกงาม ออกดอก ออกผล แพร่ขยายบุญออกไปตลอดกาล การสร้างหนังสือสวดมนต์แจกเป็นทานจึงชื่อว่าเป็นการปลูกต้นบุญชีวิต ต้นบุญแห่งธรรม


บทสวดมนต์สมบูรณ์ถูกต้อง 

เหมาะกับการสวดมนต์เจริญสติเช้า-ค่ำ

♠ อักขระ ถูกต้องทุกประการ ♠
ออกแบบให้พลิกหน้าสวดมนต์ได้สะดวก
โดยเปิดตามลำดับเลขหน้าของแผ่นพับ
อักษรใหญ่ชัดเจน
ขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวก
กระดาษอาร์ตเนื้อดี
เคลือบลามิเนตด้าน
ป้องกันแสงสะท้อน
อักษรไม่ลอก ไม่ซีดจาง
คมชัด สวยสดยาวนาน
กันน้ำ ไม่คม ไม่บาดมือ
สีสวยงาม หรูหราสง่าประณีต

 สวดทุกวันชีวิตดีทุกวัน
ผู้รับสุขใจ ผู้ให้ปิติยินดี
ยิ่งสวดยิ่งสุข ยิ่งให้ยิ่งได้รับ

แผ่นพับบทสวดมนต์

๑๙ บทสวดมนต์ / ๑๐ สีสวย 

⇒ ไ ม่ มี พิ ม พ์ ชื่ อ เ จ้ า ภ า พ ⇐
 ลงบทสวดมนต์ดีงามเต็ม ๑๖ หน้า
 ครูบาอาจารย์ท่านว่า…เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ให้ และ ผู้รับ

๑๙ บทสวดมนต์ 
ครูอาจารย์เมตตาคัดเลือก และเรียบเรียงลำดับให้
เหมาะสมกับการสวดมนต์เจริญสติเช้า-ค่ำ
สวดทุกวันชีวิตจะดีมากๆ ดีจริงๆ

๑. บทบูชาพระรัตนตรัย
๒. บทกราบพระรัตนตรัย
๓. บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
๔. บทขอขมาพระรัตนตรัย
๕. ไตรสรณคมน์
๖. คำสมาทานศีล๕
๗. บทถวายพรพระรัตนตรัย (อิติปิโส)
๘. พุทธชัยมงคลคาถา
๙. มหาการุณิโก
๑๐. สรรพมงคลคาถา
๑๑. คาถาชินบัญชร
๑๒. อิติปิโสฯ
๑๓. คาถาบูชาดวงชะตา (ดวงพิชัยสงคราม)
๑๔. บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
๑๕. บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์
๑๖. บทแผ่บุญกุศล
๑๗. คาถาล้างกรรม (หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค)
๑๘. บทขออโหสิกรรม-ถอนคำสาบาน
๑๙. คาถากรวดน้ำแผ่เมตตา (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

ราคาแผ่นพับบทสวดมนต์สีสวย

ราคาเล่มละ ๑๓ บาท
๑ กองบุญ มี ๑๐๐ เล่ม
กองบุญละ ๑,๓๐๐ บาท
บวกค่าจัดส่งตามน้ำหนัก

วัตถุมงคลที่ระลึก

1 กองบุญ 100 เล่ม

ได้รับ พระสีวลีมหาลาภ 1 องค์

6 กองบุญ 600 เล่ม

ได้รับ พระพุทธเจ้าน้อยปางประสูติ

องค์เงินแท้บริสุทธิ์ 1 องค์

3 กองบุญ 300 เล่ม

ได้รับ พระพุทธเจ้าน้อยปางประสูติ

องค์ทองโบราณ 1 องค์

15 กองบุญ 1,500 เล่ม

ได้รับ พระพุทธเจ้าน้อยปางประสูติ

องค์ทองคำแท้ (96.5%) 1 องค์

[ux_products products=”14″ show=”featured”]

สั่งแผ่นพับบทสวดมนต์

[ux_products orderby=”sales”]