หมั่นอุทิศบุญให้เทวดาประจำตัว ให้ท่านเมตตาให้กำลัง ให้พรพาปลอดภัย ท่านมีจริง…และช่วยเราได้

หมั่นอุทิศบุญให้เทวดาประจำตัว
ให้ท่านเมตตาให้กำลัง ให้พรพาปลอดภัย
ท่านมีจริง…และช่วยเราได้

 • เทวดานั้นมีจริงแท้แน่นอน…
  ท่านเสวยภพภูมิตามชั้นต่างๆ ตามบุญที่ท่านทำมา

 • แล้วเทวดาประจำตัวล่ะท่านเป็นใคร

 • ท่านคือ พ่อแม่เราในทุกภพชาติ
  ที่ยังมีสายใยบุญ ยังห่วงใยเราอยู่
  แล้วเฝ้าดูในทุกช่วงของชีวิต

 • หรืออาจเป็นญาติพี่น้อง ผู้มีพระคุณ
  หรือครูบาอาจารย์ที่เราสายใกล้ชิดท่าน

เคยไหม ว่าจะไม่รอด แต่ทำไมรอด!!!
เคยไหม เหมือนมีใครคอยเตือนล่วงหน้า
ยามจะทำอะไรที่ไม่ดีผิดพลาด หรือมีอันตราย

 • สิ่งที่เราไม่รู้…ยังมีอีกเยอะในโลกนี้

 • สร้างบุญทุกครั้งไม่ว่าบุญเล็กบุญน้อย
  จากช่องทางใด อุทิศให้ท่านด้วย
  หลายคนพ่อแม่ล่วงลับไปแล้ว
  ก็ระบุชื่อท่านได้เลย และรวมถึงพ่อแม่ในทุกภพชาติ
  เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้า

ในชีวิตที่ผ่านมาเจอเรื่องมหัศจรรย์มากมาย
เมื่อนึกถึงท่าน นึกถึงพ่อแม่
บางครั้งนึกว่าจะไม่รอด จะไม่ผ่านแล้ว
ก็ผ่านไปได้แบบอัศจรรย์

 • อุทิศบุญให้ท่านเถิดไม่มีอะไรเสียหาย
  เวลาต้องการขอเมตตา เพียงนึกถึงท่านแล้วอธิษฐาน
  ขอเมตตาให้ท่านเสริมกำลังใจ
  ขอพร ขอบุญจากท่านให้พ้นจากอุปสรรคไปได้
 • ไม่ต้องเชื่อ…ลองพิสูจน์เอง

ธรรมทาน ชนะการให้ทานทั้งปวง

การพิมพ์หนังสือธรรมะแจก เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ อานิสงส์สูง บารมีมาก เพราะเป็นการให้ปัญญา ให้แสงสว่าง ให้ความพ้นทุกข์ ให้ความสงบ ความสุขอันแท้จริงแก่คนทั้งหลาย ให้สุขกาย สุขใจกันถ้วนทั่ว ด้วยพลังแห่งการสวดมนต์ ภาวนา วิปัสนา สมาธิ คือบุญใหญ่ อานิสงส์สูง ง่ายงามสำหรับทุกคน

การสร้างหนังสือสวดมนต์แจกเป็นมหาทาน
จึงเป็นการส่งบุญ มอบแสงสว่าง มหาสติ มหาปัญญา ให้แก่คนทั้งหลาย
ดั่งพุทธพจน์กล่าวไว้ว่า…
“ผู้ใดให้ธรรมทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้นิพพานแก่คนทั้งหลาย”