Author Archives: nammon

ธรรมะสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยงที่เป็นที่รักของเราในวันนี้ อาจจะเคยเกิดเป็นเพื่อน เป็นญาติพี่น้อง หรือเป็นคนคุ้นเคยกันมาก่อน

พระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้ว่า ในโลกใบนี้ไม่มีอะไรเป็นเรื่ […]

อย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่เลย หรือด่าท่านผู้มีพระคุณ เพราะเวรกรรมตามสนอง คำสอนหลวงพ่อจรัญ

หากเคยคิดไม่ดีกับพ่อแม่ หรือเคยด่าท่านผู้มีพระคุณ&#8230 […]

มหัศจรรย์แห่งการแผ่เมตตา สมาธิจิตเป็นกุศลดีกว่า เพราะว่า การแผ่เมตตา 1 ครั้ง ได้กุศลมากกว่าสร้างโบสถ์ 1 หลัง

มหัศจรรย์แห่งการแผ่เมตตา °°ประโยชน์การแผ่เมตตา°° ที่พระ […]