Category Archives: สมาธิ

เจ้ากรรมนายเวรแท้จริง คือใคร อยู่ที่ไหน!!! หลวงปู่ขาวได้บอกไว้ว่า”เราสามารถรู้และหลุดพ้นจากเขาเหล่านั้นได้ด้วยวิธีใด?”

พระพุทธเจ้าแสดงไว้ ทางไปนรก ทางไปสวรรค์ ทางไปพรหมโลก ทา […]

อานิสงส์แรงกล้า..“ตัดเวร ตัดกรรม”!! ด้วยบทอธิษฐานขออโหสิกรรม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

ในชีวิตของคนเราเวลาที่มีความสุข ได้โชคลาภ มานั้นอาจเป็น […]

ค้างคาวได้บวช สัตว์ที่ได้ฟังบทสวดพระอภิธรรม สามารถไปเกิดในสวรรค์ และจุติมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติต่อมา

ค้างคาวได้บวช พระไตรปิฎกซึ่งรวบรวมคำสอนของพระสัมมาสัมพุ […]

เทพบุตรกบ ธรรมะ นรก สวรรค์ เป็นของกลางสำหรับทั้งมนุษย์และสัตว์ ไม่ว่าจะมาจากเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ใดก็ตาม

เทพบุตรกบ เมื่อพูดถึงกบ ใครๆ ก็ต้องคิดว่า สัตว์กินแมลงร […]

ธรรมะสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง สัตว์เลี้ยงที่เป็นที่รักของเราในวันนี้ อาจจะเคยเกิดเป็นเพื่อน เป็นญาติพี่น้อง หรือเป็นคนคุ้นเคยกันมาก่อน

พระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้ว่า ในโลกใบนี้ไม่มีอะไรเป็นเรื่ […]