แนะนำวิธีใส่บาตรให้ถูกวิธีได้อานิสงส์มาก ทำดีชีวิตท่านไม่มีตกอับ คำสอนหลวงพ่อจรัญ…

หลวงพ่อจรัญ “ท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์ ท่านแนะนำว่า (แชร […]